Bik Bokin toimenpiteet vedenkulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi  

  

Vaatteiden tuotantoprosessilla on edessään useita ilmasto- ja ympäristöhaasteita. Osana Varneria Bik Bokin rooli ja vastuu on selkeä ja samalla yritys osallistuu toimenpiteisiin, jotka auttavat parantamaan näitä prosesseja. Varnerin Global Environmental Manager Dipankar Bose kertoo miten. 

 

– Ilmastonmuutos antaa aihetta huoleen, ja onmeidän vastuullamme rajoittaa tekstiiliteollisuuden vaikutusta ilmaston lämpenemiseen, ympäristöasiantuntija sanoo.  

Bik Bok on osa Varneria eikä sillä ole omia tehtaita. Kun teemme yhteistyötä yli 140 eri toimittajan kanssa, meidän vastuullamme on varmistaa, että vaatteiden valmistus tapahtuu mahdollisimman vastuullisesti. 

 

Näin pyrimme vähentämään tehtaidemme vedenkulutusta   

Kuulumme teollisuudenalaan, joka on merkittävä vedenkuluttaja, ja siksi meidän on varmistettava sekä vesivarojen tehokas käyttö että tuotannossa käytetyn saastuneen veden tehokas käsittely.  

– Jos tehtaat vain käyttävät pohjavettä ja päästävät sen takaisin, alueelta loppuvat makean veden lähteet, joita voidaan käyttää myös juomavetenä. Tehtaat eivät tarvitse tuotantoonsa yhtä tuoretta vettä kuin juomavesi, ja pyrimme siksi vaikuttamaan esimerkiksi siihen, että prosessivettä kierrätetään ja käytetään tuotannossa yhä uudelleen, ympäristöasiantuntija selittää.  

  

  1. Seuranta vesimittareilla 

– Saadakseen Varnerilta tilauksia yhteistyökumppanitehtaamme sitoutuvat ottamaan käyttöönsä vesimittarit, jotta voimme kartoittaa veden kulutusta. Ne ovat ehdottoman välttämättömiä voidaksemme ymmärtää, vähennämmekö todella vedenkulutusta vai emme. 

Varnerin paikalliset asiantuntijat suurimmissa tuotantomaissa varmistavat itse, että vesimittarit asennetaan tärkeisiin paikkoihin. Tämän jälkeen he kartoittavat, kuinka paljon vettä Varner nykyään käyttää vaatteiden valmistuksessa, miksi näin on ja kuinka suurta vedenkäytön pitäisi olla tai kuinka suurta se voisi olla.  

  

  

  1. Osa kestävää koalitiota 

– Olemme myös osa SAC:ta (Sustainable Apparel Coalition), joka tekee tekstiilitehtailla verifiointeja. Heidän jäljitys- ja seurantatyökalujensa avulla arvioidaan ympäristötehokkuutta, minkä perusteella voimme ryhtyä toimiin, Dipankar selittää.   

Koalitioon kuuluu ympäri maailmaa yli 50 toimijaa, ja Varner suunnittelee parhaillaan yhteistyötä muiden tekstiilivalmistajien kanssa projekteissa, jotka voivat auttaa parantamaan tehtaiden vedenkulutusta.   

Dipankar korostaa, että Varnerin vastuu innovatiivisten ratkaisujen edistämisessä on erityisen tärkeää haavoittuvilla alueilla, kuten Pohjois-Intian ja Pakistanin kuivilla alueilla, joissa vesipula vaikuttaa kokonaisiin yhteisöihin. Suuri osa haastetta on se, että vesi on tuottajille halpa luonnonvara ja että sekä heiltä että tuotantomaiden hallituksilta puuttuu usein teknistä ymmärrystä. 

3 pääaluettamme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 

Varner on yksi päästönsä kartoittavista yrityksistä. Lukuja käytetään vähennystavoitteiden asettamiseen, mikä puolestaan osoittaa, kuinka paljon yritys osallistuu kasvihuonekaasupäästöjensä rajoittamiseen. Varner on yksilöinyt kolme pääasiallista toiminta-aluetta: 
   

  1. Materiaalien valinta 

Käyttämiemme materiaalien osuus Varnerin kokonaispäästöistä on noin 56 %. Siksi tämä osa-alue on korkealla päästöjä vähentävien toimenpiteiden luettelossa. 

– Materiaaleilla, jotka vaativat vähemmän resursseja lopullisen materiaalin tuottamiseen, on pienemmät päästöt ja pienempi ympäristöjalanjälki. Esimerkkejä suosituimmista materiaaleista, joita haluamme käyttää mahdollisimman paljon, ovat kierrätetty puuvilla, kierrätetty polyesteri ja Eco Vero -viskoosi, Dipankar kertoo. 

  

  1. Suorien toimittajien energiatehokkuuden lisääminen 

Vaatteita valmistavien tehtaiden osuus Varnerin kokonaispäästöistä on noin 34 %. Varnerilla on suurempi vaikutusvalta vaatteita valmistaviin tehtaisiin, eli suoriin toimittajiin, kuin tehtaisiin, jotka esimerkiksi tuottavat lankaa tai tekstiilejä.  

– Työskentelemme energiatehokkuuden parissa ja siirrymme vaatteita valmistavilla tehtailla puhtaisiin energialähteisiin. Jos tehdas on riippuvainen fossiilisista polttoaineista, kuten hiilestä, tarkistamme mahdollisuuden käyttää tehdasta aurinkoenergialla tai mahdollisuuden ostaa vihreää sähköä paikallisesta verkosta, Dipanakar sanoo ja lisää: 

– Uusiutuvaan energiaan siirtyminen on haastava tehtävä kaikissa tehtaissa. Olemme riippuvaisia siitä, että tuotantomaiden viranomaiset tukevat teollisuutta ja siirtymiseen liittyviä ratkaisevia muutoksia.  

  

  1. Kuljetukset, myymälöiden energiankulutus ja pakkaukset 

Loput 10 % kokonaispäästöistä liittyvät kuljetuksiin, myymälöiden energiankulutukseen ja pakkauksiin. Painopiste on energian kokonaiskulutuksen vähentämisessä ja puhtaan, uusiutuvan energian osuuden lisäämisessä. 

– Varnerin ympäristöasiantuntijat neuvottelevat kuljetuskumppaneiden kanssa siirtymisestä entistä vihreämpiin polttoaineisiin. Lisäksi meillä on jo pitkään ollut käytäntö, jonka mukaan meriliikenne on etusijalle lentokoneisiin nähden, ja lentokuljetukset ovat ehdottomasti viimeinen valinta. Valitsemme myös rautatiekuljetukset maantiekuljetusten sijaan, asiantuntija sanoo ja jatkaa. 

 – Mitä tulee myymälöiden päästöihin, olemme erittäin tehokkaita ja päästöt ovat pienemmät kuin monissa muissa maissa. Tarkastelemme kuitenkin mahdollisuutta siirtyä 100 % sertifioituihin puhtaisiin energialähteisiin. Kehitämme myös aloitteita pakkausten ympäristöjalanjäljen pienentämiseksi, ympäristöasiantuntija sanoo. 

  

Haluatko lukea lisää siitä, miten Varner työskentelee vaatetuotannon, ympäristön ja kestävän kehityksen parissa? Varner Sustainability Report 2022-raportista ja Varner Sustainability Report 2023 -raportista löydät kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää ja vähän enemmän.

Jos sinulla on muuta kysyttävää siitä, miten työskentelemme kestävän kehityksen parissa, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen [email protected].