Miten Bik Bok turvaa naisten oikeudet tekstiiliteollisuudessa?

 

Bik Bok on osa perheomisteista norjalaista Varner-yritystä. Työskentelemällä syrjintään ja naisten oikeuksiin liittyvien riskialueiden vaatimusten ja odotusten parissa Varner haluaa edistää hyvää kehitystä. Tällä tavoin tuotantoa ja kauppaa voidaan johtaa vastuullisesti – myös naisten osalta.

– Lähtökohta naisten oikeuksille vaatteidemme tuotantomaissa vaihtelee, koska kulttuuriset lähtökohdat ja sukupuolisen tasa-arvon kehitys ovat erilaisia, sanoo Vegard Neverlien, Varnerin Global CSR Manager.

Hänen työtehtäviinsä kuuluvat yhteiskuntavastuu ja naisten oikeudet Varnerin tuotantomaissa. Varner pyrkii yhteistyössä valittujen kumppaneiden ja organisaatioiden kanssa puuttumaan riskialueisiin ja ehkäisemään syrjintää markkinoilla, joiden kanssa työskentelemme.

 

SEURANTA: Varner keskittyy naisten työnolojen seurantaan tehtailla, ja Bangladeshissa on erityistoimenpiteitä. Kuva: Katrine Karlsen, Etisk Handel Norge.

 

Yhtäläiset oikeudet

Varner työskentelee tällä hetkellä markkinoilla, joilla on parantamisen varaa, ja siksi on tärkeää ymmärtää, mitkä haasteet ovat todellisia. Naisten yhtäläiset oikeudet ovat yksi tärkeimmistä keskittymisalueista:

– Varnerin ohjeet perustuvat siihen, että ketään ei kohdella työpaikalla eri tavalla sukupuolen, uskonnon ja etnisen alkuperän perusteella, Vegard sanoo ja jatkaa:

– Kulttuuristen lähtökohtien ollessa erilaisia on tärkeää tietää hyvin, missä kontekstissa työskentelemme, eikä vain aloittaa ohjelmaa, joka ei ehkä toimi.

 

YHTEISTYÖTEHDAS: Yunusco Groupin tehdas Bangladeshissa on erikoistunut alusvaatteisiin, ja sillä on paljon naispuolisia työntekijöitä. Kuva: Jibon Mridha, Varnerin CSR Specialist, Bangladesh. 

Konkreettisia toimenpiteitä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi

Tekstiiliteollisuudessa työskentelevien naisten vaarana on muun muassa seksuaalinen häirintä ja väkivalta, alhaisemmat asemat, pienemmät palkat ja lyhyemmät sopimukset. Siksi Varner tekee yhteistyötä useiden tekstiiliteollisuuden naisten hyväksi työskentelevien järjestöjen kanssa, kuten Social Awareness and Voluntary Education (SAVE) Intiassa, ILO Turkissa ja Joint Ethical Trading Initiative (JETI) Bangladeshissa. 

– Bangladesh, Turkki ja Etelä-Intia ovat niitä maita, joissa olemme nähneet enemmän tarvetta konkreettisille toimenpiteille sukupuolten tasa-arvon osalta työpaikoilla. Näissä maissa monet naiset työskentelevät tehtaissa, ja naisten kehitykselle työpaikalla on esteitä, Vegard sanoo ja jatkaa:

– Naisten etenemismahdollisuudet voivat olla rajalliset, eikä heidän sukupuolikohtaisia tarpeitaan välttämättä oteta huomioon. Kun havaitsemme nämä esteet tehtaissa, haluamme edistää positiivista kehitystä ja muutosta yhdessä kumppaniorganisaatioidemme kanssa.

 

 

TOIMENPITEET JA SEURANTA: Yhteistyössä järjestöjen kanssa Varner pyrkii ehkäisemään naisten syrjintää ja hyväksikäyttöä teollisuudessa. Turkki kuuluu erityisen haavoittuviin markkinoihin, jotka edellyttävät mukautettuja toimenpiteitä.  Kuva: Chessa Nilsen, Global Production Manager, Varner

 Turkissa Varner tekee yhteistyötä organisaatioiden kanssa tarjotakseen tietoisuusohjelman tehtaiden työntekijöille ja johdolle.

– Turkissa naisten ja miesten välillä on ollut eroja työoloissa, mihin yritämme keskittyä järjestämällä kursseja sukupuoleen perustuvasta väkivallasta, syrjinnästä, palkoista, työoloista sekä kaikkien oikeuksista ja pääsystä urapolulle, Vegard sanoo. 

 

Kehräämöalan naistyöntekijöiden riskialueet

Kun näemme, että syrjintään liittyy suurempi riski, emme välttämättä mene vaiheittain toimitusketjussa alaspäin, vaan menemme suoraan siihen vaiheeseen, jossa riski voi syntyä. Etelä-Intiassa, alueella, jossa nuoret naiset ovat usein joutuneet kelvottomiin työoloihin kehräämöalalla, Varner on siksi sitoutunut työskentelemään jatkuvasti ennaltaehkäisyn ja koulutuksen parissa riskialueilla.

– Kehräämösektori on kolme vaihetta alaspäin toimitusketjussa, ja se on alue, johon Varner pyrkii jatkuvasti pääsemään syvemmälle. Menemme suoraan tähän toimitusketjun vaiheeseen ja korostamme siellä olevia haasteita, Vegard sanoo ja jatkaa:

– Haasteet ovat liittyneet naisten hyväksikäyttöön työpaikoilla, mikä johtuu osittain avioliiton kulttuurisesta merkityksestä. Tyttöjen on usein osallistuttava itse perinteisiin myötäjäisiin, ja siksi heidät otetaan koulusta pois liian aikaisin ja lähetetään tehtaalle töihin.

Varner ei salli alaikäisten tyttöjen tekemää työtä, ja tätä ehkäisevä ohjelma käynnistettiin useita vuosia sitten yhteistyössä Varnerin, SAVE-järjestön ja kahden brittiläisen yrityksen – Nextin ja The Very Groupin – kanssa.

Lue lisää siitä, miten varmistamme tehtailla hyvät työolot.

 

 

Bik Bokin rahoittamat koulut

Vuonna 2011 Bik Bok aloitti kumppanuuden Plan Internationalin kanssa tukemalla heidän maailmanlaajuista aloitettaan ”Because I am a girl” sukupuoleen perustuvan syrjinnän lopettamiseksi, tyttöjen oikeuksien edistämiseksi ja miljoonien tyttöjen – ja kaikkien heidän ympärillään olevien – nostamiseksi köyhyydestä.

Vuonna 2014 Bik Bok käynnisti oman aloitteensa ”Girls right to Education”, joka toteutetaan yhteistyössä Plan Internationalin kanssa ja jonka tarkoituksena oli puuttua esteisiin, jotka estävät tyttöjä suorittamasta koulutusta. Kouluprojekti kesti kolme peräkkäistä vuotta Vietnamissa vuodesta 2014 lähtien ja myöhemmin yli kolme vuotta Bangladeshissa vuodesta 2018 lähtien. Näiden aloitteiden avulla kerättiin muun muassa 3 miljoonaa Norjan kruunua, joilla parannettiin lähes 1200 lapsen elämää.

 

Lue lisää yhteistyössä Plan Internationalin kanssa toteutetuista projekteista.

 

Haluatko lukea lisää siitä, miten Varner toimii vaatetuotannon, ympäristön ja kestävän kehityksen parissa? Varner Sustainability Report 2023, Varner Sustainability Report 2022, Varner Sustainability Report 2021 ja Varner Sustainability Report 2020 -raporteista löydät kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää ja hieman enemmänkin.

Jos sinulla on muuta kysyttävää siitä, miten työskentelemme kestävän kehityksen parissa, voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen [email protected].

Bottom of Form