Miten varmistamme hyvät työolot?

 

Bik Bok on osa Varneria, jolla puolestaan on yhteistyösopimukset 139 toimittajan kanssa 13 maassa. Yhteistyö ulkomaisten tekstiiliteollisuuden toimittajien kanssa luo monia työpaikkoja, mutta tuo mukanaan myös paljon vastuuta ja haasteita.

Toimenpiteet hyvien työolojen varmistamiseksi ja toimitusketjun tekstiilityöntekijöiden oikeudenmukaisen ja turvallisen työpaikan varmistamiseksi toteutetaan sekä yhteistyössä riippumattomien organisaatioiden kanssa että Varnerin omien toimenpiteiden avulla. Varnerin Global CSR Manager Vegard Neverlien on vastuussa toimenpiteiden käynnistämisestä ja seurannan varmistamisesta.

– Kansainvälisesti hyväksyttyjen periaatteiden lisäksi Varner on YK:n ja ILOn suuntaa-antavien asiakirjojen perusteella laatinut eettiset ohjeet ja käytännöt siitä, miten meidän pitäisi toimia, mutta myös siitä, miten odotamme toimittajiemme, tehtaidemme ja kumppaneidemme toimivan”, yhteiskuntavastuun asiantuntija kertoo.

 

SEURANTA: Heistä, jotka valmistavat vaatteita Bik Bokille, on huolehdittava vaatimuksilla ja ohjeilla, joita seuraavat Varnerin omat työntekijät. Tämä on Apex Lingerie Limitedin tehtaalta Kaliakairista, Bangladeshista. Kuva: Jibon Mridha, Varnerin CSR Specialist, Bangladesh

Osana Varneria Bik Bokin tuotanto- ja toimittajayhteistyötä koskevat ohjeet perustuvat jokaisen oikeuteen hyviin työoloihin yleisesti hyväksyttyjen ihmisoikeuksien, työntekijöiden oikeuksien, lakien ja määräysten mukaisesti. Varnerin CSR-osasto pyrkii varmistamaan, että sekä uudet että olemassa olevat kumppanit voivat täyttää vaatimukset.

Varnerilla on tällä hetkellä useita omistautuneita työntekijöitä, jotka työskentelevät CSR – Corporate Social Responsibility -asioiden parissa Varnerin paikallisissa toimistoissa neljällä suurimmalla tuotantomarkkinallamme: Kiinassa, Bangladeshissa, Intiassa ja Turkissa. He ovat erikoistuneet yritysten yhteiskuntavastuuseen, työoloihin ja ihmisoikeuksiin.

TARKASTUSKÄYNNILLÄ: Vasemmalta; Global CSR Manager, Vegard Neverlien, Sumia Shuchi, CSR Senior Specialist Varner, Bangladesh, Jibon Mridha, CSR Specialist Varner, Bangladesh, Stephen Meston, Senior CSR Specialist, Varner Intia. Kuva: Varner

Tarkastukset – sekä ilmoitetusti että ilmoittamatta

CSR-asiantuntijat matkustavat tehtaille ja tekevät tarkastuksia säännöllisesti. Tarkastuksia tehdään sekä ilmoittamatta että ilmoitetusti. Vegard kertoo, miten tarkastus tapahtuu:

– Ensimmäinen asia, jonka tavallisesti teemme tehtaalle saapuessamme, on, että pidämme tapaamisen tehtaan johdon ja muiden tarkastukseen liittyvien henkilöiden kanssa. Kerromme heille tarkastukseen kohdistuvista odotuksista ja siitä, miten se toteutetaan. Sitten käymme läpi kaikki rakennukset ja tuotantotilat, sisä- ja ulkotilat, käytävät sekä kaikki koneet ja turvavarusteet.

Tarkastuksen aikana Varnerin työntekijät muodostavat myös kuvan tehtaan työympäristöstä ja työntekijöiden välisestä vuorovaikutuksesta.  

– Tarkkailemme, miten ihmiset työskentelevät yhdessä, millaista turvallisuus on, ja onko jotain riskejä, joita liittyy tapaan, jolla tehdas on organisoitu tai mitä rutiineja on olemassa – tai puuttuuko niitä – turvallisuuden ja hyvien työolojen edistämiseksi. Keskustelemme myös tehtaan työntekijöiden kanssa tarkastuksen aikana ja haastattelemme sekä työntekijöitä että johtoa. Työntekijöitä haastatellaan äänieristetyissä huoneissa, ja joissain tapauksissa seurantakeskusteluja käydään tehtaan ulkopuolella tai puhelimitse.

CSR-osasto keskustelee työntekijöiden kanssa jokapäiväisistä aiheista sekä siitä, miten he voivat työssä ja yleisesti ottaen. Kieli on tässä tärkeä tekijä, ja se on välttämätöntä, jotta tarkastus pystytään suorittamaan riittävän hyvin. Paikallisten kulttuurien ja määräysten tuntemus on myös tärkeää tällaisen tarkastuksen aikana. Siksi on välttämätöntä, että paikallisten toimistojen asiantuntijat suorittavat tarkastukset.

 

Asiakirjojen ja sertifiointien tarkastus

CSR-osastomme tarkastaa tehtaan käytännöt, menettelyt ja palkkalistat, työaikaraportit ja palkanlaskennan yleiskatsaukset. Lisäksi selvitetään viranomaisten sertifioinnit, luvat, lisenssit ja hyväksynnät.

– Tarkastuksen jälkeen tehdas saa kunnostussuunnitelman, joka voi koostua pienemmistä löydöistä, jotka voidaan helposti korjata, tai suuremmista löydöistä, joiden ratkaiseminen vaatii laajaa työtä", Vegard kertoo.

Kun korjausta tarvitsevat tapaukset on tunnistettu, aloitetaan keskustelu siitä, pystyykö tehdas ratkaisemaan nämä havainnot yksin vai tarvitsevatko he apua sen kanssa.

TOIVOTTU YHTEISTYÖN TASO: Tehtaiden työoloille asetetaan korkeat vaatimukset ennen yhteistyön aloittamista. Kuva: Stephen Meston, Varnerin Senior CSR Specialist, Intia.

Tarkastuksen jälkeen

– Jos tarkastuksessa on löytynyt parannettavaa ja tehdas tarvitsee apua parannuksissa, voimme auttaa joidenkin käynnissä olevien projektien ja koulutustoimien kautta, ja meillä on organisaatioiden verkosto, joka voi auttaa erityyppisissä haasteissa.

– Kaikki tämä tehdään, jotta tehdas saadaan yhteistyön edellyttämälle tasolle, Vegard lisää ja jatkaa:

– Joillakin markkinoilla teemme myös yhteistyötä muiden vaatealan yritysten kanssa. Esimerkki tästä on yhteistyömme noin 170 muun yrityksen kanssa The International Accordissa, jossa olemme yhdistäneet voimamme työskennelläksemme samalla menetelmällä turvallisuuden lisäämiseksi Bangladeshin tekstiilitehtaissa.

Tällainen yhteistyö vaihtelee markkinoittain, ja yksilölliset odotukset voivat vaihdella yrityksittäin. Eri tehtaat asettavat erilaisia standardeja. 

– Viimeinen keino on lopettaa yhteistyö tehtaan kanssa, ja tämä tapahtuu silloin, jos tehtaan johto ei halua tehdä tarvittavia parannuksia, eivätkä muut ratkaisut eivät ole olleet mahdollisia.

 

Haluatko tietää lisää siitä, miten Varner toimii vaatetuotannon, ympäristön ja kestävän kehityksen parissa? Varner Sustainability Report 2022 ja Varner Sustainability Report 2023 -raporteista löydät kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää ja enemmänkin. 

Jos sinulla on muuta kysyttävää siitä, miten työskentelemme kestävän kehityksen parissa, voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen [email protected].