Fremtid gjennom utdanning

I Bangladesh lever nesten 25 % i fattigdom, 30 % er analfabeter og 59 % av jentene blir giftet bort før de fyller 18 år. Opptil 22 % blir giftet bort før de er 15 år.

Vi i Bik Bok vil bidra til at flere jenter får utdanning og blir beskyttet mot barneekteskap. Gjennom utdanning gjenopprettes menneskelig verdighet, samtidig som det banes vei for jenters potensiale til å påvirke verden. Vi vet at det viktigste arbeidet som kan gjøres for å bryte fattigdomssirkelen er å jobbe for jenters rett til utdanning. Økonomiske, kulturelle og sosiale forhold i Bangladesh gjør ekstern støtte helt nødvendig for å nå igjennom med dette viktige budskapet.  

    

Om samarbeidet

Plan International er en uavhengig utviklings- og humanitær organisasjon som fremmer barns rettigheter og likestilling for jenter. Bik Bok har støttet Plans arbeid siden 2011. Bik Boks eget initiativ, Girls Right to Education, ble lansert i 2014 i Vietnam. Sammen med kunder samlet vi inn over 3 millioner norske kroner til et 3-årig skoleprosjekt. 1200 barn fikk skolegang gjennom prosjektet.

I juli 2018 ingikk Bik Bok et nytt samarbeid om et 3-årig prosjekt. Denne gangen i Singimari, nord i Bangladesh. Hele 78 % av befolkningen her lever under fattigdomsgrensen. Forekomsten av barneekteskap er derfor spesielt stor. Er en jente i Bangladesh først gift, kommer hun sjeldent tilbake på skolen, men tjener ektemannen og familien i hjemmet, oftest under uverdige forhold. Hele 42 % av jentene som går på skole i Bangladesh forlater skolen i andre klasse.

 

Målet med prosjektet

Målet med #GIRLS righttoeducation er å redusere barrierene som hindrer jenter i å fullføre skolen og styrke dem og omgivelsene deres med livskunnskapen og ferdighetene de trenger for å unngå barneekteskap.

 
Skadelige tradisjoner og sosiale normer, forskjellsbehandling av kjønnene og uverdig behandlig av barn har eksistert i Bangladesh i generasjoner. Da er det å opplyse og jobbe for et trygt og støttende læringsmiljø og støtte fra foreldre og nærmiljøet, en like viktig jobb som det å styrke og utdanne jentene selv.

 

Hvorfor jenter i Bangladesh?

I Bik Bok støtter vi jenter og vet at likestilling er avgjørende for å oppnå positiv langsiktig endring i verden. Det er fortsatt en hel verden av ubenyttet potensiale fra jenter der ute. Vi liker ideen at jenter i Norge kan hjelpe jevnaldrende i utviklingsland gjennom #Girlsrighttoeducation.

 

Bangladesh har de høyeste tallene på barneekteskap i verden. Bik Bok produserer noen av produktene sine i Bangladesh. Tekstil- og klesindustrien står ovenfor utfordringer som er mange og sammensatte. Vi ønsker å møte disse utfordringene med fokus på ærlighet og engasjement for å utvikle og forbedre de. Gjennom kontoret vårt i Bangladesh har vi utviklet strenge prosedyrer for kontinuerlig evalueringer av fabrikkene. Forbedringsplanene som igangsettes blir regelmessig fulgt opp med besøk på stedet av våre CSR-ansatte. Bik Boks holdning er at alle selskaper kan bidra til økt menneskeverd og at vårt engasjement vil utgjøre en forskjell.

 

Hva nøyaktig går pengene til?

Gjennom samarbeidet med Plan støtter Bik Bok 3 skoler og en Madrasa i Singimati, i nordlige Bangladesh. Der lever hele 78 % av befolkningen under fattigdomsgrensen og tallene på barnekteskap er derfor spesielt høye. Vi støtter også TVET-avdelinger ved to av skolene. Disse er rettet mot elever som får yrkesrettet muntlig og praktisk undervisning.

Dette 3-årige prosjektet bidrar først og fremst til at flere barn får utdanning og nok kunnskap om livet til unngå barneekteskap. For å ruste jentene nok til å kunne bli selvstendige er det helt nødvendig å involvere skolene, lokal organsisasjoner og myndigheter, i tillegg til jentene selv og deres familie. #Girlsrighttoeducation-programmet involverer derfor også utdanning av 84 lærere og 2000 foreldre.

Hver krone teller

I uke 40 og 41 har kundene mulighet til å runde opp kjøpssummen i Bik Boks butikker.
Hver ekstra krone vil bidra til et godt læringsmiljø, utdanning og støtte til skole- og læremateriell.

* Så mye er bidragene verdt:

5 kr. = skolemat til ett barn for ett barn.

15 kr. = skolepenger for ett barn i en måned.

50 kr. = skoleuniform eller skolesekk for ett barn

9 kr. = transport til og fra skolen.

26 kr. = skolemateriell for en måned.

* Alle summene er symbolsk og er kun for å visualisere verdien av pengene som kommer inn under denne perioden.

Plan X Bik Bok

Disse skolelevene i Singimari i Bangladesh går på skole støttet av Bik Boks eget initiativ, Girls Right To Education. Støtten har som formål å gi utdanning og å ruste jentene og deres familier med kunnskap for å forebygge tvangsgiftemål.
Foto: Plan International