Avtale #yesbikbok

Vi elsker å se dere legge ut bilder med produktene våre i sosiale medier verden over, og noen ganger kan vi be om å få dele disse bildene i våre egne kanaler. Disse kanalene er hovedsakelig BikBoks nettsteder (bikbok.com/no/, /sv/, /fi/, /en/), men kan også omfatte andre kanaler som for eksempel Bik Boks nyhetsbrev, Bik Boks profiler i sosiale medier eller i butikkmiljøer osv.

Ved å besvare henvendelsen fra oss med hashtagen #yesbikbok, inngår du og Bik Bok med org.nr. 981930010 («xxx»), avtalen («avtalen») nedenfor med følgende vilkår og betingelser.

1. Vilkår og betingelser

Du gir Bik Bok en ikke-eksklusiv, underlisensierbar (innenfor Varner-gruppen av selskaper, som Bik Bok er en del av), royalty-fri verdensomspennende rett til å bruke alle bilder du har svart med #yesbikbok («bildet») for, til markedsføringsformål, herunder blant annet markedsføring, reklame, nettstedet, nyhetsbrev, kataloger, e-post og annen kundekommunikasjon, butikkmateriell og andre markedsføringsformål («formålet»).

Bik Bok kan ikke bruke bildet i andre sammenhenger enn det oppgitte formålet.

Bik Bok skal ikke selge, lease, overføre, overdra eller på annen måte gjøre bildet tilgjengelig for noen tredjepart uten skriftlig forhåndssamtykke fra eieren av bildet, med unntak av det som er uttrykkelig angitt i denne avtalen.

2. Personopplysninger

Bilder som inneholder enkeltpersoner, anses som personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, herunder personvernforordningen («personvernforordningen»). Bik Bok er behandlingsansvarlig og vil behandle personopplysninger når du tilgjengeliggjør bilder for oss, i samsvar med denne avtalen. Vi tar personvernet ditt på alvor, og ønsker å sørge for at du føler deg trygg og informert når du bruker tjenestene våre. Derfor håndterer Bik Bok personopplysninger med største forsiktighet og i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Les mer om dine rettigheter og hvordan vi håndterer personopplysningene dine, i personvernerklæringen vår.

Du kan alltid kontakte oss på [email protected] hvis du har spørsmål om tjenestene våre eller personvern.

3. Erklæringer og garantier

Hver av partene erklærer og garanterer at de har (og skal fortsette å ha så lenge avtalen er i kraft) den juridiske myndigheten og de nødvendige tillatelsene som kreves for å innfri sine forpliktelser i henhold til avtalen, herunder at de er over 16 år.

Eieren av bildet erklærer og garanterer at han eller hun er innehaver av bildet, og at han eller hun har fått tillatelse fra alle som er avbildet i bildet til å gi Bik Bok retten til å bruke bildet i samsvar med avtalen.

4. Oppsigelse

Denne avtalen trer i kraft på datoen da eieren av bildet svarer #yesbikbok på Bik Boks forespørsel, og vil fortsette å være i kraft frem til en av partene sier opp avtalen. Eieren av bildet kan si opp avtalen ved å kontakte eller sende en e-post til [email protected].

Dersom Bik Bok bryter med vilkårene i avtalen, har eieren av bildet rett til å si opp avtalen når som helst.

Ved avtalens oppsigelse eller opphør skal rettighetene gitt til Bik Bok herunder automatisk opphøre, og Bik Bok skal stanse all fremtidig bruk av bildet innen én uke etter avtalens opphør. Eieren av bildet forstår at Bik Bok ikke kan slette kopier av bildet som har blitt publisert og lastet ned av andre, og materiell som kataloger eller butikkmateriell kan heller ikke ødelegges, men Bik Bok skal opphøre med videre bruk av bildet.