«Igjennom the better bag initiative ønsker vi å skape en bredere forståelse for konsekvensene ved bruk av bæreposer,
samt igjennom bevisstgjøring å få ned forbruket av plastposer for å skape en mer bærekraftig fremtid» 
René Høgsted / Commercial Director


OM THE BETTER BAG INITIATIVE

«The better bag initiative» jobber for aktivt å minske forbruket av alle slags poser. Vi oppmuntre våre kunder til å kjøpe en mer holdbar pose.
Fra 2. Oktober 2017 tar BIK BOK som del av sitt «The better bag initiative» betalt for poser i sine butikker som et tiltak til å få ned bruken av plastbæreposer.
Det ligger et stort potensiale til å få ned forbruket av bæreposer mye, ved å kun endre vaner. Dette ønsker initiativet The better bag å bidra til.
Som et alternativ til plastbæreposer vil BIK BOK tilby mer bærekraftige handlenett til sine kunder, samt selge plastbæreposer som er produsert på en mer miljøvennlig måte.

BAKGRUNN

Den 2. oktober 2017 lanseres initiativet The Better Bag av BIK BOK, som en del av selskapets BFF (Better Fashion Future) initiativ. BFF inneholder også elementer av re-cycling og transparency, som vil bli lansert i de kommende uker.
Målet er først og fremt å få ned bruken av plastposer. Det er et enkelt tiltak som kan få positive ringvirkninger. I tillegg håper initiativet igjennom informasjon og opplysning å øke bevisstheten rundt konsekvenser av forbruket av poser av alle slag.
Et eventuelt overskudd fra salget av poser går til miljørettede prosjekter som bidrar til en bærekraftig utvikling. BIK BOK vil i de kommende uker invitere våre kunder til å være med på å bestemme hvilket formål pengene skal gå til i 2018 og vil rapporterer om resultatet på våre nettsider. Mer informasjon omkring dette kommer på www.bikbok.com.
Initiativet er et svar på EU sitt vedtak av et plastposedirektiv som skal redusere forbruket av plastposer vesentlig de kommende årene. Hensikten med direktivet er å redusere negative miljøeffekter fra plastbæreposer ved redusert forsøpling, reduserte avfallsmengder og mer effektiv ressursutnyttelse. Plastbæreposer er i mange land et forsøplingsproblem, en viktig kilde til marin forsøpling og en kilde til mikroplast.
BIK BOK vil i fremtiden tilby poser eller løsninger som er mer bærekraftige enn dagens.

OM POSER

I Norge alene bruker vi rundt 1 milliard plastposer i året. Retail bransjen står for en betydelig andel av dette.
I EU forbrukes det 200 plastposer per person per år. Det vil si at EU har et årlig forbruk på ca. 100 milliarder plastposer. Kun 7 % av disse resirkuleres.
Alle poser, både plast og papir, har en negativ miljøpåvirkning. Det går med mye ressurser til både produksjon, transport og gjenvinning.