Social responsibility

Bik Bok er en del av det norske kleskonsernet Varner.

Varner er bevisst sitt samfunnsansvar. Konsernets mål er å kombinere sunn forretningsdrift med etisk atferd. Selskapet arbeider derfor aktivt med spørsmål vedrørende etikk, miljø og sosialt ansvar, både internt og eksternt.

Varner etiske retningslinjer er felles for alle kjedene. Disse er utviklet i samarbeid med Initiativ for Etisk Handel (IEH), og er basert på internasjonale konvensjoner. Retningslinjene stiller krav til konsernet og til leverandørene ved å fokusere på respekt for lover og regler, ingen diskriminering, tvangs- eller barnearbeid, rett til fagorganisering og kollektive forhandlinger, samt forsvarlige lønns- og arbeidsforhold.

Hvis du vil ha mer informasjon on hvordan Varner arbeider med spørsmål om etisk handel, kan du lese mer på Varner sine nettsider eller sende en e-post til [email protected]