Hvordan gjenbrukes overskuddsvarer?

 

Bik Bok er en del av Varner. Christiane Fagertun, Global Quality Assurance Manager i Varners bærekraftsavdeling, forteller at vi jobber for en mer sirkulær fremtid, ved å sikre at avfall og overskuddsvarer får et nytt liv og en ny verdi.

Resirkulering av produkter og gjenbruk av overskuddsvarer er viktig for en mer sirkulær fremtid.

– Alle overskuddsvarer doneres i dag. Kun plagg som ikke kan brukes av helse-, miljø- og sikkerhetsmessige årsaker destrueres, forteller Christiane.

 

Samarbeid med Fretex

 

Siden 2012 har Varner hatt et samarbeid med organisasjonen Fretex. Alt Bik Bok ikke får solgt gjennom egne kanaler doneres til dem.

– Alle feilproduseringer og reklamasjoner blir sendt til Fretex. Kun klær og produkter som ikke kan selges eller gis bort grunnet sikkerhetsmessige grunner, destrueres.

Gjennom samarbeidet med Fretex har aktuelle partnere blitt koblet på i markedene Bik Bok opererer i, både i Sverige og Finland.

– Fretex er en del av The Salvation Army, og gjennom vårt samarbeid med dem i Norge, har de gjort det mulig å få til samarbeid med organisasjoner i resten av markedene Bik Bok opererer i. I Sverige samarbeider vi i dag med Fretex sin søsterorganisasjon, Myrorna. De har et konsept tilsvarende Fretex, legger hun til. 

Les mer om Varner sitt samarbeid med Fretex i Varner Sustainability Report 2021 på side 85.

 

 

Hjørnesteinsinvestor for Norwegian Re:textile

 

I mars lanserte EU sin tekstilstrategi, med et utvidet produsentansvar som et av hovedpunktene. Det vil bety at de som produserer klærne skal ta ansvar for produktet, også etter at det er solgt – og når det en gang blir til avfall, sier Christiane og fortsetter:

 – Vi ser at det finnes løsninger for gjenbruk av tekstiler, men at det ikke finnes noe infrastruktur for å håndtere tekstiler når de en gang blir avfall, sier Christiane og fortsetter:

– Derfor har Varner gått inn som en hjørnesteinsinvestor for et sorteringsanlegg i regi av Norwegian Re:textile. Sorteringsanleggets mål er å ta ut all tekstil fra restavfallet, slik at det blir ordentlig sortert for resirkulering eller gjenbruk.

Det er en brikke som må på plass for å få en mer sirkulær framtid, og et slik sorteringsanlegg gjør det mulig å sortere innsendt avfall.