Hvordan sikrer vi gode arbeidsvilkår?

 

Bik Bok er en del av Varner, som igjen har samarbeidsavtaler med 139 leverandører i 13 land. Det å jobbe med utenlandske leverandører i tekstilbransjen genererer mange arbeidsplasser, men fører også med seg store ansvarsområder og utfordringer.

Tiltak for å sikre gode arbeidsvilkår og for at tekstilarbeidere i leverandørkjeden skal ha en rettferdig, trygg arbeidsplass, gjøres både i samarbeid med uavhengige organisasjoner, og gjennom Varners egne tiltak. Global CSR Manager i Varner, Vegard Neverlien er ansvarlig for å igangsette tiltakene og å sikre oppfølgingen.

 

– På grunnlag av veiledende dokumenter fra FN og ILO, i tillegg til internasjonalt aksepterte prinsipper, har Varner etablert etiske retningslinjer og polysier for hvordan vi skal jobbe, men også for hvordan vi forventer at våre leverandører, fabrikker og samarbeidspartnere skal jobbe, forklarer eksperten på samfunnsansvar.

 

FØLGES OPP: De som produserer klær for Bik Bok skal ivaretas av krav og retningslinjer, fulgt opp av Varners egne ansatte. Her fra fabrikken Apex Lingerie Limited i Kaliakair, Bangladesh. Foto: Jibon Mridha, CSR Specialist i Varner, Bangladesh

Som en del av Varner, er Bik Boks retningslinjer for produksjons- og leverandørsamarbeid basert på alles rett til gode arbeidsvilkår i henhold til allment aksepterte menneskerettigheter, arbeiderrettigheter, lover og regler. Varners CSR-avdeling jobber med at både nye og eksisterende partnere kan leve opp til kravene.

Varner har i dag en rekke dedikerte ansatte som jobber med CSR – Corporate Social Responsibility, på regionale Varner-kontorer i våre fire største produksjonsmarkeder; Kina, Bangladesh, India og Tyrkia. De er spesialister på samfunnsansvar, arbeidsvilkår og menneskerettigheter.

PÅ INSPEKTION: Från vänster; Global CSR Manager, Vegard Neverlien, Sumia Shuchi, CSR Senior Specialist Varner, Bangladesh, Jibon Mridha, CSR Specialist Varner, Bangladesh, Stephen Meston, Senior CSR Specialist, Varner India. Bild: Varner

Inspeksjoner – både annonserte og uannonserte

CSR-spesialistene reiser ut til fabrikkene og gjør inspeksjoner på regelmessig basis. Inspeksjonene gjøres både uannonsert og annonsert. Vegard forteller hvordan en inspeksjon foregår:

– Det første vi vanligvis gjør når vi ankommer fabrikken er å holde et møte for fabrikkens ledelse og andre relevante personer for inspeksjonen. Til dem opplyser vi om forventninger til inspeksjonen og hvordan den skal gjøres. Deretter tar vi en gjennomgang av all bygningsmasse og alle produksjonslokalene, inne- og uteområder, ganger, samt alt av maskineri og sikkerhetsutstyr.

Underveis i inspeksjonen danner også de Varner-ansatte seg et bilde av fabrikkens arbeidsmiljø, og samhandling mellom dem som jobber der.  

– Vi observerer hvordan folk jobber sammen, hvordan sikkerheten er, om det finnes noen risikoer knyttet til måten fabrikken er organisert på, eller hvilke rutiner som finnes – eller ikke finnes – for å fremme sikkerhet og gode arbeidsvilkår. Vi snakker også med arbeidere på fabrikken underveis i inspeksjonen, og holder intervjuer med både arbeidere og ledelse. Arbeiderne blir intervjuet i isolerte rom, i noen tilfeller vil det foretas oppfølgende samtaler utenfor fabrikken eller over telefon.

CSR-avdelingen snakker med arbeiderne om dagligdagse temaer, hvordan de har det på jobb og hvordan de har det generelt sett. Her er språk en viktig faktor, og er essensielt for at inspeksjonen skal være god nok. Kjennskap til lokale kulturer og regelverk er også viktig under en slik inspeksjon. Derfor er det nødvendig at spesialistene fra lokalkontorene gjennomfører inspeksjonene.

 

Sjekk av dokumenter og sertifiseringer

Fabrikkens retningslinjer, prosedyrer, og lønningslister, timelister og utbetalingsoversikter blir sjekket av vår CSR-avdeling. I tillegg vil sertifiseringer, tillatelser, lisenser og godkjennelser fra myndighetene undersøkes.

– Etter en inspeksjon får fabrikken en utbedringsplan som kan bestå av mindre funn som enkelt kan ryddes opp i, eller større funn som krever et omfattende arbeid for å løse, forteller Vegard.

Når sakene som har behov for utbedring er identifisert settes det i gang en diskusjon om hvorvidt fabrikken kan løse disse funnene på egenhånd, eller om de trenger hjelp til det.

ÖNSKAD SAMARBETSNIVÅ: Det ställs höga krav på arbetsvillkoren på fabrikerna innan ett samarbete ingås. Bild: Stephen Meston, Senior CSR Specialist i Varner, India.

Etter inspeksjonen

– Dersom en inspeksjon har resultert i forbedringspunkter, og fabrikken trenger hjelp til forbedringene, kan vi bistå gjennom en del pågående prosjekter og opplæringsaktiviteter, eller så har vi et nettverk med organisasjoner som kan hjelpe ved ulike typer utfordringer.

– Alt dette gjøres for å kunne få fabrikken opp på det ønskede nivået som kreves for et samarbeid, legger Vegard til og fortsetter:

– I noen markeder jobber vi også koordinert med andre selskaper innenfor klesindustrien. Et eksempel på dette er vårt samarbeid med rundt 170 andre selskaper i The International Accord hvor vi har gått sammen for å jobbe samme metodikk for å øke sikkerheten på tekstilfabrikker i Bangladesh.

Slike samarbeid varierer fra marked til marked, hvor individuelle forventninger kan variere fra selskap til selskap, og ulike fabrikker stiller med ulike standarder. 

– Siste utvei er å avslutte samarbeid med fabrikken, dette skjer i de tilfellene hvor fabrikkens ledelse stiller seg uvillig til å foreta nødvendige utbedringer, og hvor andre løsninger ikke har vært mulig.

 

Les mer om leverandøroppfølgning i praksis i Varner Sustainability Report 2023 og Varner Sustainability Report 2022 fra side 36.

 

Har du andre spørsmål om hvordan vi jobber med bærekraft, kan du også sende en mail direkte til [email protected].