Bik Boks tiltak for å redusere vannforbruk og klimagassutslipp

 

Produksjonsprosessen av klær står overfor flere klima- og miljøutfordringer. Som del av Varner er Bik Bok sin rolle og sitt ansvar bevisst, og samtidig en del av tiltak som skal bidra til å forbedre disse prosessene. Global Environmental Manager i Varner, Dipankar Bose forklarer hvordan.

 

– Klimaendringene gir stor grunn til bekymring og vi har et ansvar for å begrense tekstilindustriens innvirkning på global oppvarming, sier miljøeksperten.

Bik Bok er en del av Varner og eier ingen egne fabrikker. Med flere enn 140 ulike leverandører som samarbeidspartnere, følger et ansvar for at produksjonen av klærne skal foregå på en så ansvarlig måte som mulig.

 Slik jobber vi for å redusere fabrikkenes vannforbruk 

Som del av en industri som er storbruker av vann, er vi nødt til å både sikre effektiv bruk av vannressursene, samt effektiv behandling av det forurensede vannet som er brukt i produksjonen.

– Dersom fabrikkene bare bruker grunnvannet og kaster det ut igjen, vil områder gå tomme for ferskvannskilder, som også kan brukes som drikkevann. Fabrikkene er ikke avhengige av at vannet er like ferskt som ved drikkestandard og vi jobber, for eksempel, for at de skal resirkulere prosessvannet og bruke det til produksjon igjen og igjen, forklarer miljøeksperten.

 

  1. Sporing med vannmålere

–  For å få oppdrag av Varner forplikter våre samarbeidsfabrikker seg til å implementere vannmålere, slik at vi kan kartlegge forbruket. De er helt nødvendige for å kunne forstå om vi virkelig reduserer vannforbruket eller ikke.

Varners lokale spesialister i de største produksjonslandene sikrer selv at vannmålere er installert på de avgjørende stedene, og kartlegger deretter hvor mye vann Varner bruker ved produksjon av klær i dag, hvorfor det er slik, og hvor stor vannbruken bør, eller kan, være.

 

 

  1. Del av en bærekraftig koalisjon

– Vi er også en del av SAC (Sustainable Apparel Coalition) som utfører verifiseringer ved tekstilfabrikker. Gjennom deres sporings- og overvåkingsverktøy evalueres miljøprestasjonen vi kan basere våre tiltak på, forklarer Dipankar. 

Over 50 aktører verden over del av koalisjonen, og Varner planlegger for tiden samarbeid med andre tekstilprodusenter om prosjekter som kan bidra til å forbedre vannbruken på fabrikkene. 

Dipankar presiserer at Varners ansvar for å fremme innovative løsninger er spesielt viktig i utsatte områder, som de vannknappe regionene i Nord India og Pakistan, der hele samfunn blir påvirket av vannmangelen. En stor del av utfordringen er at vann er en billig ressurs for produsentene, og at det ofte mangler teknisk forståelse hos både dem og hos styresmaktene i produksjonslandene.

 

 

Våre 3 hovedområder for å redusere klimagassutslipp

Varner er blant dem som kartlegger utslippet sitt. Tallene brukes til å etableres innsiktsbaserte reduksjonsmål, som igjen viser hvor mye selskapet bidrar til å begrense klimagassutslippet sitt. Varner har identifisert tre hovedområder for tiltak:
 

  1. Foretrukne materialer

Materialene vi bruker står for rundt 56 % av Varners totale utslipp. Derfor er dette området høyt oppe på listen over reduksjonstiltak.

– Materialer som krever mindre ressurser i fremstillingen av det endelige materialet, har lavere utslipp og et mindre miljøavtrykk. Eksempler på foretrukne materialer vi ønsker å bruke i størst mulig grad er resirkulert bomull, resirkulert polyester og Eco Vero viskose, sier Dipankar.

 

  1. Energieffektivisering hos direkte leverandører

Fabrikkene som produserer klærne, står for rundt 34 % av Varners totale utslipp. Varner har større innflytelse på fabrikkene som produserer plaggene, de direkte leverandørene, enn fabrikkene som, for eksempel, fremstiller garn eller tekstiler.

– Vi jobber med energieffektivisering og for et skifte mot rene energikilder hos fabrikkene som produserer klærne. Om fabrikken er avhengig av fossilt brennstoff, som for eksempel kull, sjekker vi mulighetene for å drive fabrikken på solenergi, eller muligheter for å kjøpe grønn strøm fra det lokale nettet, forteller Dipanakar og legger til:

– Det er en utfordrende oppgave å bytte til fornybar energi på alle fabrikkene. Vi er avhengige av at myndighetene i produksjonslandene støtter industrien og de avgjørende endringene i dette skiftet.

 

  1. Transport, butikkenes energibruk og emballasje

De resterende 10 % av de totale utslippene handler om transport, energibruk i butikk og emballasje. Fokuset ligger på å redusere den totale energibruken, og øke andelen ren, fornybar energi.

– Varners miljøeksperter forhandler med transportpartnere om å gå over til stadig grønnere drivstoff, og vi har lenge hatt som policy å foretrekke sjøtransport fremfor fly, som er desidert siste utvei. Vi velger også jernbane fremfor veitransport, kan eksperten fortelle, og fortsetter.

 – Når det gjelder utslipp fra butikkene er den svært effektiv og lavere enn i mange andre land, men vi ser på muligheten for å bytte til 100 % sertifiserte rene energikilder. Vi jobber også med initiativ for å redusere fotavtrykk fra emballasje, forteller miljøeksperten.

 

Ønsker du å lese mer om hvordan Varner jobber med klesproduksjon, miljø og bærekraft? I Varner Sustainability Report 2023 Varner Sustainability Report 2022, Varner Sustainability Report 2021 og Varner Sustainability Report 2020 finner du alt du trenger å vite og enda litt til.

Har du andre spørsmål om hvordan vi jobber med bærekraft, kan du også sende en mail direkte til [email protected].