Hvordan sikrer vi god dyrevelferd?

 

Bik Bok, som er en del av Varner, setter krav, følger standarder og tar i bruk sertifiseringer – slik at dyrevelferden ivaretas ved produksjon av råmaterialer.

Vi setter krav til våre leverandører ved at de må signere vår Animal Welfare Policy. Vi bruker i tillegg tredjepartssertifiseringer for å sikre at dyrevelferden blir ivaretatt.

– Et eksempel på en slik sertifisering er Textile Exchange sin Responsible Down Standard. All dun vi handler er sertifisert i henhold til denne standarden, som har som mål å sikre at dun og fjær kommer fra dyr som ikke har vært utsatt for unødvendig skade, og som er verifisert av en tredjepart.

 

 

Sertifiseringer gjennomført av en tredjepart

 

Sertifiseringer tas i bruk slik at vi bedre kan sikre at dyrevelferden er god. Ved å ta i bruk sertifiseringer, som er frivillig, sikrer vi dyrevelferden hos våre leverandører og får en form for sporbarhet.

I Varner Animal Welfare policy setter vi krav til våre leverandører for hvordan de skal jobbe for å sikre dyrevelferd når de samarbeider med oss. Disse kravene må de signere på, før vi inngår et samarbeid.

 

 

 

Forbud mot ulike dyrefibre

 

Det kan være utfordrende å sikre ansvarlig fiberproduksjon. Varner sin bærekraftsavdeling gjennomfører derfor tiltak basert på risikovurderinger.

– Hvis vi ikke kan handle dyrefiber fra en bra leverandør, unngår vi å handle det, legger eksperten til.

 

Responsible Wool Standard

 

Mulesing er et risikoområde innen merinoull, spesielt i Australia. Derifra handler Varner kun merinoull i henhold til Responsible Wool Standard, en frivillig standard som ivaretar sauens velferd og jorden sauen beiter på, og som ikke tillater mulesing.

– Når vi handler fra en leverandør, skal vi derfor ha bevis for at mulesing ikke foregår på gården dyrefibrene kommer fra, sier Christiane. Dette var et forbud vi satte i 2008, og vi har siden begynt å kreve at all merinoull fra Australia, en av de største produsentene av merino, er sertifisert i henhold til Responsible Wool Standard.

Vi handler også merinoull for New Zealand og Sør-Afrika, hvor problematikken rundt mulesing ikke er utbredt.

– Det er nesten umulig å handle risikofritt, men ved hjelp av tiltak og sertifiseringer kan vi håndtere risikoene – slik at brudd på dyrevelferden kan unngås, avslutter Christiane.