Personuppgifter och cookies

Personlig information
När du registrerar din beställning på bikbok.com godkänner du samtidigt att vi kan spara och använda din personliga information för att leverera din beställning. Kontrollanten av din personliga information i det här avseendet är Bikbok AS (ange hela företagsnamnet och adressen).

Enligt lagar om dataskydd är du berättigad att begära detaljer om den information vi har registrerat om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att informationen rättas eller tas bort från vår kunddatabas. Då kontaktar du helt enkelt vår kundservice. Vi försäkrar dig att vi inte säljer eller för vidare din personliga information till tredje part.

För att få handla på bikbok.com eller via Bik Bok Life måste du vara över 18 år eller ha tillstånd från förälder/målsman.

Cookies
En cookie är ett datapaket som skickas från en webbplats och sparas lokalt i din webbläsare när en webbplats besöks. När du går in på samma webbplats igen, hämtas den sparade informationen från cookien och används för att anpassa sidan enligt dina tidigare inställningar. Bik Bok använder cookies för att förbättra och förenkla besöken på webbplatsen. Vi använder inte cookies för att spara personlig information. Det finns två olika typer av cookies: permanenta och temporära (sessionscookies). Permanenta cookies sparas som en fil på datorn eller mobilen i minst 12 månader. Sessionscookies är temporära och försvinner när du stänger webbläsaren.

Du kan radera cookies från datorn eller mobilen med hjälp av webbläsaren. Gå till fliken "Hjälp" i webbläsaren för mer instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies. Det kan dock hända att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats om du avaktiverar cookies.