”Genom the better bag initiative vill vi skapa en större förståelse för konsekvensen av användandet
av plastpåsar och genom detta minska förbruket av plastpåsar, för att skapa en mer hållbar framtid” - Renè Høgsted

OM

”The better bag initiative” kämpar för att aktivt minska förbrukningen av alla slags påsar. Vi uppmuntrar våra kunder till att köpa en mer hållbar påse.
Sen den 2 oktober tar BIK BOK som en del av ”The better bag initiativet” betalt för påsarna i sina butiker, som en åtgärd för att få ner förbrukningen av plastpåsar.
Det finns en stor potential i att få ner förbrukningen av plastpåsar markant, endast genom att ändra våra vanor. Detta önskar initiativet The better bag att bidra till.
Som ett alternativ till plastpåsar kommer BIK BOK att erbjuda en miljövänlig återanvändningsbar påse till sina kunder, samt sälja plastpåsar som är producerade på ett mer miljövänligt vis än tidigare.

BAKGRUND

Den 2 oktober 2017 lanserades initiativet The Better Bag av BIK BOK, dom en del av BFF(Better Fashion Future) initiativ. BFF inkluderar även element av re-cycling och transparens, som kommer att lanseras inom de kommande veckorna.
Målet är först och främst att få ner användandet av plastpåsar. Det är ett enkelt initiativ som kan få positiv påverkan. I tillägg hoppas initiativet på att genom information och upplysning öka medvetandet kring konsekvenserna av förbrukning av påsar.
Ett eventuellt överskott av försäljningen av påsen går till miljöinriktade projekt som bidrar till en hållbar utveckling. BIK BOK kommer inom de närmsta veckorna att bjuda in sina kunder till att vara med i beslutet om vilket ändamål som pengarna ska gå till i 2018. Rapportering kring resultat kommer att visas på BIK BOKs hemsida. Mer information om detta kommer på www.bikbok.com.
Initiativet är ett svar på EUs plastpåsedirektiv som ska minska förbrukningen av plastpåsar markant de kommande åren. Syftet är att reducera de negativa miljöeffekterna som plastpåsar orsakar, minska nedskräpning och nå mer effektivt resursutnyttjande.
BIK BOK vill i framtiden erbjuda påsar eller lösningar som är mer hållbara än dagens lösningar.

OM PÅSAR

I EU förbrukas 200 plastpåsar per person per år. Det vill säga att EU har ett årligt förbruk på cirka 100 miljarder plastpåsar. Endast 7% av dessa återanvänds.
Alla påsar, både plast och papper har en negativ miljöpåverkan. Det används mycket resurser på produktion, transport och återvinning.