Hur återanvänds överskottsprodukter?

 

Bik Bok är en del av Varner. Christiane Fagertun, Global Quality Assurance Manager på Varners hållbarhetsavdelning, berättar att vi arbetar för en mer cirkulär framtid genom att se till att avfall och överskottsprodukter får ett nytt liv och värde.

Att återvinna produkter och återanvända överskottsprodukter är viktigt för en mer cirkulär framtid.

– Idag doneras alla överskottsprodukter. Endast kläder som inte kan bäras av hälso-, säkerhets- och miljöskäl förstörs, säger Christiane.

Samarbete med Fretex

 

Sedan 2012 har Varner samarbetat med organisationen Fretex. Allt Bik Bok inte kan sälja via sina egna kanaler doneras till dem.

– Alla felaktiga produktioner och reklamationer skickas till Fretex. Endast kläder och produkter som inte kan säljas eller ges bort av säkerhetsskäl förstörs.

Genom samarbetet med Fretex har även relevanta partners blivit inkopplade på de marknader Bik Bok verkar på, både i Sverige och Finland.

– Fretex är en del av Frälsningsarmén och genom vårt samarbete med dem i Norge har de gjort det möjligt att etablera samarbeten med organisationer på resten av de marknader där Bik Bok verkar. I Sverige samarbetar vi idag med Fretex systerorganisation Myrorna. De har ett koncept som liknar Fretex, tillägger hon. 

Läs mer om Varners samarbete med Fretex i Varner Sustainability Report 2021 på sidan 85.

 

Hörnstensinvesterare för Norwegian Re:textile

 

I mars lanserade EU sin textilstrategi, med utökat producentansvar som en av huvudpunkterna. Den innebär att de som producerar kläderna ska ta ansvar för produkten, även efter att den har sålts – och när den slängs och blir avfall, säger Christiane och fortsätter:

 – Vi ser att det finns lösningar för att återanvända textilier, men att det inte finns någon infrastruktur för att hantera textilier när de blir avfall, säger Christiane och fortsätter:

– Därför har Varner klivit in som en hörnstensinvesterare för en sorteringsanläggning i Norwegian Re:textile. Sorteringsanläggningens mål är att ta bort alla textilier från restavfallet, så att det sorteras ordentligt för återvinning eller återanvändning.

Det är en bricka som måste falla på plats för en mer cirkulär framtid, och en sådan sorteringsanläggning gör det möjligt att sortera inlämnat avfall.