Bik Boks arbete med att minska vattenförbrukningen och växthusgasutsläppen  

  

Tillverkningen av kläder står inför flera klimat- och miljöutmaningar. Som en del av Varner är Bik Bok medveten om sin roll och sitt ansvar, samt om några av de åtgärder som bidrar till att förbättra dessa processer. Dipankar Bose, Global Environmental Manager på Varner, berättar hur. 

– Klimatförändringarna är ett stort orosmoment och vi har ett ansvar att begränsa textilindustrins påverkan på den globala uppvärmningen, säger miljöexperten.  

Bik Bok är en del av Varner och äger inga egna fabriker. Med över 140 olika leverantörer som samarbetspartner följer ett ansvar att se till att klädtillverkningen sker på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt. 

Så här arbetar vi för att minska fabrikernas vattenförbrukning   

Som en del av en industri som är en stor vattenförbrukare måste vi säkerställa både effektiv användning av vattenresurserna och effektiv behandling av det förorenade vatten som används i tillverkningen.  

– Om fabrikerna bara använder grundvattnet och sedan slänger ut det kommer områden att tömma sina sötvattentäkter, som även kan användas som dricksvatten. Fabrikerna behöver inte ha vatten som är lika färskt som dricksvatten, och vi arbetar till exempel med att de ska återvinna processvattnet och använda det i tillverkningen om och om igen, förklarar miljöexperten.  

  

  1. Spårning med vattenmätare 

– För att anlitas av Varner måste våra samarbetsfabriker installera vattenmätare så att vi kan kartlägga deras förbrukning. De är nödvändiga för att få reda på om vi verkligen minskar vattenförbrukningen eller inte. 

Varners lokala specialister i de största tillverkningsländerna säkerställer att vattenmätare installeras på de avgörande platserna, och kartlägger sedan hur mycket vatten Varner använder i klädtillverkningen, varför det ser ut så och hur stor vattenförbrukningen bör, eller kan, vara.  

  

  

  1. Vi ingår i en hållbar koalition 

– Vi är också en del av SAC (Sustainable Apparel Coalition) som utför kontroller på textilfabriker. Genom deras spårnings- och övervakningsverktyg utvärderas miljöarbetet som vi sedan kan basera våra åtgärder på, säger Dipankar.   

Över 50 aktörer världen över ingår i koalitionen, och Varner planerar att samarbeta med andra textiltillverkare i projekt som kan bidra till att förbättra vattenförbrukningen på fabrikerna.   

Dipankar betonar att Varners arbete med att främja innovativa lösningar är särskilt viktigt i utsatta områden, som de regioner i norra Indien och Pakistan med små vattentillgångar, där hela samhällen påverkas av vattenbristen. En stor del av utmaningen är att vatten är en billig resurs för tillverkarna, och att det ofta saknas teknisk förståelse hos både dem och hos regeringarna i tillverkningsländerna. 

Våra tre huvudområden för att minska växthusgasutsläppen 

Varner hör till dem som kartlägger sina utsläpp. Siffrorna används för att skapa insiktsbaserade reduceringsmål, som i sin tur visar hur mycket företaget bidrar till att begränsa sina växthusgasutsläpp. Varner har identifierat tre huvudsakliga åtgärdsområden: 
   

  1. Föredragna material 

De material vi använder står för cirka 56 procent av Varners totala utsläpp. Det här är därför ett högt prioriterat område för reduceringsåtgärder. 

– Material som förbrukar mindre resurser i tillverkningen av slutmaterialet har lägre utsläpp och mindre miljöpåverkan. Exempel på föredragna material som vi vill använda i så stor utsträckning som möjligt är återvunnen bomull, återvunnen polyester och Ecovero-viskos, säger Dipankar. 

  

  1. Energieffektivisering hos direktleverantörer 

Fabrikerna som tillverkar kläderna står för cirka 34 procent av Varners totala utsläpp. Varner har ett större inflytande på de fabriker som tillverkar plaggen, direktleverantörerna, än de fabriker som till exempel tillverkar garn och textiler.  

– Vi arbetar med energieffektivisering och för en övergång till rena energikällor på de fabriker som tillverkar kläderna. Om fabriken är beroende av fossila bränslen, som till exempel kol, ser vi över möjligheterna att driva fabriken på solenergi, eller möjligheterna att köpa grön el från det lokala elnätet, berättar Dipankar och tillägger: 

– Det är en utmanande uppgift att ställa om till förnybar energi på alla fabriker. Vi är beroende av att myndigheterna i tillverkningsländerna stödjer industrin och de nödvändiga förändringarna i denna omställning.  

  

  1. Transporter, butikers energiförbrukning och förpackningar 

De resterande 10 procenten av de totala utsläppen avser transporter, butikernas energiförbrukning och förpackningar. Fokus ligger på att minska den totala energiförbrukningen och öka andelen ren, förnybar energi. 

– Varners miljöexperter förhandlar med transportpartner om att ställa om till grönare bränslen, och vi har länge haft som policy att prioritera sjötransport framför flyg, vilket är den absolut sista utvägen. Vi väljer även järnväg framför vägtransporter, säger experten och fortsätter. 

 – När det gäller butikernas utsläpp är de mycket mer effektiva och lägre än i flera andra länder, men vi tittar på möjligheten att byta till 100 procent certifierade rena energikällor. Vi arbetar även med initiativ för att minska förpackningarnas miljöpåverkan, säger miljöexperten. 

  

  

Vill du läsa mer om hur Varner arbetar med klädproduktion, miljö och hållbarhet? I Varner Sustainability Report 2023 Varner Sustainability Report 2022, Varner Sustainability Report 2021 och Varner Sustainability Report 2020 hittar du allt du behöver veta och lite till.

Om du har frågor om hur vi arbetar med hållbarhet kan du även skicka ett e-postmeddelande till [email protected].