Miten Bik Bok huolehtii ihmisistä tehtailla? 

 

Bik Bok on osa perheomisteista norjalaista Varner-yritystä. Varner ei omista tehtaita, mutta tekee yhteistyötä noin 140 tehtaan kanssa 13:ssa Aasian ja Euroopan maassa. Huolehtiakseen ihmisistä, joiden kanssa työskentelemme, Varner on perustanut aluetoimistoja neljään suurimpaan tuotantomaahan: Kiinaan, Bangladeshiin, Intiaan ja Turkkiin. 

Paikallinen läsnäolomme mahdollistaa tiiviin yhteistyön toimittajien kanssa parannusten parissa. Jatkuvia riskianalyysejä tekemällä korostetaan työntekijöiden oikeuksiin ja turvallisuuteen liittyviä tärkeitä keskittymisalueita. Näissä riskianalyyseissä kartoitetaan maat, alueet, materiaalien louhinta ja tuotantoprosessit, ja riskialueet voivat vaihdella eri tuotantomaissa. 

 

Varner on sitoutunut ylläpitämään kunnollisia olosuhteita toimitusketjussa sekä edistämään parannuksia, joita tarvitaan työntekijöiden loukkauksien ehkäisemiseksi. Varnerin globaali CSR-päällikkö Vegard Neverlien kertoo lisää tästä: 

– Jos näemme, että tietyillä alueilla on suurempi riski rikkomuksiin ihmisarvoisissa työoloissa ja työntekijöiden hyväksikäyttöön, emme välttämättä mene järjestyksessä suoraan alaspäin toimitusketjussa, vaan menemme suoraan kohtaan, jossa riski voi syntyä, sanoo yhteiskuntavastuun asiantuntija. 

Vegard on muun muassa vastuussa haavoittuviin tuotantoalueisiin kohdistuvien toimenpiteiden käynnistämisestä. 

– Esimerkkinä tästä on kehräämöala, jossa nuorten naisten hyväksikäyttöön on liittynyt haasteita. Kehräämösektori on periaatteessa kolme vaihetta alaspäin toimitusketjussa, mutta riskialueen tunnettuuden vuoksi olemme päättäneet painottaa tätä osa-aluetta enemmän, hän lisää.  

Lue lisää kehräämösektorista, syrjinnästä ja naisten oikeuksista tekstiiliteollisuudessa.    

OIKEUS TULLA KUULLUKSI: Kaikilla Varnerin yhteistyötehtaiden työntekijöillä on oikeus tulla kuulluksi. Olemme aloittaneet työn, joissa työntekijöille annetaan mahdollisuus olla edustettuina ammattiliittojen tai demokraattisten vaalien kautta. Tämä on yhdeltä yhteistyötehtaaltamme, Four H Group Chittagongissa Bangladeshissa. Kuva: Farzana Afroz, Varnerin Merchandiser, Bangladesh. 

Järjestäytymisoikeus ammattiliitossa 

Varner on asettanut julkisen tavoitteen ja haluaa, että kaikki työntekijät ovat oikeudenmukaisesti edustettuina työpaikallaan vuoteen 2025 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi pyrimme varmistamaan, että työntekijät voivat halutessaan järjestäytyä. 

– Heidän ei välttämättä tarvitse olla järjestäytyneitä ammattiliittoon, vaan työntekijöillä on myös mahdollisuus valita työntekijöiden edustajia demokraattisilla vaaleilla työpaikalla, jotta valitut edustajat voivat tavata johtoa työntekijöiden puolesta säännöllisesti. Johdon kanssa järjestettävissä tapaamisissa voidaan keskustella haasteista, valituksista ja panoksesta, ja näin työntekijät voivat puhua asiastaan ja päästä yhteisiin ratkaisuihin, Vegard sanoo. 

OIKEUS TURVALLISIIN TYÖPAIKKOIHIN: Terveys ja turvallisuus tehtaissa ovat tärkeitä keskittymisalueita. Debonair Group, yksi Varnerin kumppanitehtaista, sijaitsee Bangladeshissa, Dhakan ulkopuolella. Kuva: Jibon Mridha, Varnerin CSR Specialist, Bangladesh. 

Terveys ja turvallisuus

Terveydestä ja turvallisuudesta tulee tärkeä keskittymisalue, kun työskentelemme alalla, jolla on mukana paljon ihmisiä. Tehdasteollisuus on työvoimavaltaista, ja siihen liittyy haasteita, kun monet ihmiset työskentelevät samassa tuotannossa. 

– Terveyden ja turvallisuuden alalla Varner työskentelee muun muassa rakennusturvallisuuden, paloturvallisuuden, sähköturvallisuuden sekä koneisiin ja suojavarusteisiin liittyvän turvallisuuden parissa. Hyvä osaaminen ja järjestelmät ovat tärkeitä myös tehdasturvallisuuden alalla, ja esimerkkinä tästä voi olla se, että tehtailla on ensiapupäälliköitä, jotka ovat hyvin koulutettuja ja näkyviä – jotta työntekijät löytävät helposti oikean henkilön, jos haasteita ilmenee. 

Kiireisinä aikoina on olemassa vaara, että tavarat ja laitteet tukkivat tehtaiden poistumisreitit ja hätäuloskäynnit. Kun turvallisuutta lähestytään järjestelmällisesti, ja siihen liittyy hyvä vastuunjako, menettelyt ja protokollat, tällaisia haasteita seurataan.  

SEURANTA: Palkkataso on riskialue, jota seurataan tarkasti. Täällä yksi johtajista päivittää tuotantotilan Apex Lingerie Ltd:ssä Bangladeshissa. Kuva: Kuva: Jibon Mridha, Varnerin CSR Specialist, Bangladesh. 

Palkkakäytäntöjä ja palkkatasoja koskevat menettelyt 

Varnerilla on menettelyt palkkakäytäntöjä ja palkkatasoja varten. CSR-osastomme seuraa ja tarkastaa näitä menettelyjä säännöllisesti sekä Norjassa että tuotantomaiden paikallisissa toimistoissa. Lisäksi on perustettu elämiseen riittävään palkkaan keskittyvä projekti- ja dialogiryhmä yhteistyössä muiden brändien ja Etisk Handel Norgen kanssa. 

  • Palkkauskäytäntö: Tutkimme muun muassa maksettujen palkkojen, bonusten, ylityökorvausten, palkkalaskelmien ja vanhempainvapaiden dokumentointia.   
  • Palkkatasot: Vaadimme kaikkia tehtaita maksamaan minimipalkan ehdottomana vähimmäispalkkana. Monien toimittajiemme palkat ylittävät tämän tason, mutta näemme, että meidän on tehtävä enemmän nostaaksemme tasoa edelleen. 

Alhaiset palkat toimitusketjussa ovat riskialue, ja esimerkkejä vaiheista, joissa on tällä hetkellä haasteita, ovat puuvillatilat ja raaka-aineiden hankinta.  

– Toimitusketjun loppupäässä olevien yhteyksien seuraaminen voi olla haastavaa, mutta ostamalla puuvillaa, joilla on esimerkiksi Reilun kaupan ja GOTS-sertifiointi, tiedämme, että puuvillantuotannossa asetetaan vaatimuksia työoloille, Vegard sanoo.   

SÄÄNNELTYJÄ TYÖOLOJA KOSKEVAT VAATIMUKSET: Tehtaan työntekijöiden työsopimuksia valvovat Varnerin työntekijät aluetoimistoissa. Tässä Varnerin kumppanitehtaan, Bangladeshissa sijaitsevan Apex Lingerie Ltd:n, työntekijä poistaa tahrat tekstiileistä. Kuva: Jibon Mridha, Varnerin CSR Specialist, Bangladesh. 

Työolot ja ylityöt 

Varner edellyttää, että kaikilla toimitusketjun työntekijöillä on työsuhde, jota säännellään virallisella sopimuksella. Työsopimuksessa on oltava tiedot työsuhteen ehdoista palkkojen, työtuntien, irtisanomisaikojen ja muiden säädettävien seikkojen osalta. Työsuhteen kesto on myös merkittävä selvästi työsopimukseen, olipa kyse sitten vakituisesta työtoimesta, osa-aikatyöstä tai lyhyemmästä, määrätystä ajanjaksosta.  

– Tämän lisäksi tarkkailemme, mitä etuja työntekijät saavat ja että tätä seurataan sopimuksen mukaisesti. Tämä voi olla äitiysloma, ylityökorvaukset, sosiaaliturvamaksut ja oikeudenmukainen palkkaratkaisu, jos työsuhde päättyy, Vegard sanoo. 

Paljon ylitöitä voi olla haaste aikoina, jolloin tehtailla on paljon tilauksia suoritettavana. Ylitöiden seuraamiseksi Varner tekee säännöllisiä tarkastuksia tehtailla, joiden kanssa työskentelemme. Seuraamme myös dokumentaatiota ja teemme toimittajakyselyitä.  

– Olemme ryhtyneet joihinkin toimiin estääksemme ostokäytäntöjämme aiheuttamasta painetta tuotannon ylitöihin, mukaan lukien kapasiteetin varhainen varaaminen tehtailla ja tilausten tekeminen aikoina, jolloin tehtailla on vähemmän tekemistä. Tämä on asia, jonka parissa on työskenneltävä koko ajan ja jossa voi kehittyä tullakseen entistä paremmaksi", CSR-asiantuntija selittää. 

Lue lisää siitä, miten lähestymme tätä riskialuetta Varners Sustainability Report 2021 -raportista kohdasta Purchasing Practise, sivut 47–49.  

 

Syrjintä ja naisten oikeudet 

Varner asettaa sopimuksellisesti vaatimuksia ja odotuksia toimittajille, ja yksi ehdoista on, että kaikkia työntekijöitä on kohdeltava tasapuolisesti. Vegard sanoo, että lähtökohta vaihtelee maittain ja että kulttuurisilla tekijöillä on tärkeä rooli:  

– Niillä markkinoilla, joilla olemme, on haasteita, jotka liittyvät yhdenvertaiseen kohteluun sukupuolesta, uskonnosta ja etnisestä alkuperästä riippumatta. Haluamme tehdä yhteistyötä toimittajien ja kumppaneiden kanssa luodaksemme tietoisuutta ja löytääksemme tapoja tämän ratkaisemiseen. Naiset ovat erityisen alttiita syrjinnälle, häirinnälle ja sukupuoleen perustuvalle väkivallalle.  

Vastatakseen näihin haasteisiin Varner tekee yhteistyötä useiden naisten oikeuksien puolesta työpaikalla työskentelevien järjestöjen kanssa, kuten Social Awareness and Voluntary Education (SAVE) Intiassa ja Joint Ethical Trading Initiative (JETI) Bangladeshissa.  

 

Lue lisää syrjintään ja naisten oikeuksiin tekstiiliteollisuudessa liittyvästä työstä.  

 

Haluatko lukea lisää siitä, miten Varner toimii vaatetuotannon, ympäristön ja kestävän kehityksen parissa? Varner Sustainability Report 2023, Varner Sustainability Report 2022, Varner Sustainability Report 2021 ja Varner Sustainability Report 2020 -raporteista löydät kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää ja hieman enemmänkin.  

  

Jos sinulla on muuta kysyttävää siitä, miten työskentelemme kestävän kehityksen parissa, voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen [email protected]