Hvor blir Bik Bok-klærne produsert?

 

Produktene til Bik Bok produseres i flere land, men de fleste av klærne produseres i Kina, India, Bangladesh og Tyrkia.

Siden 1991 har Bik Bok har vært en del av det familie-eide selskapet Varner, et av Skandinavias største motekonsern. Med bærekraftig utvikling i kjernen av sin virksomhet, tar Varner ansvar for klima og miljø, mennesker og forbrukere. Varners Global CSR Manager, Vegard Neverlien, forteller hvordan Bik Bok og resten av Varners kleskjeder jobber med internasjonal klesproduksjon.

– Varner har vært medlem av Etisk Handel Norge siden 2003. Vi etablerte da våre etiske retningslinjer, som blant annet handler om bruk av mer bærekraftige materialer, å følge opp menneskene i vår leverandørkjede og å jobbe mot en sirkulær forretningsmodell, forklarer Vegard.

Arbeidet med samfunnsansvar og bærekraft-tiltak starter lenge før Junior Designer i Bik Bok, Mathab Gargari, begynner å utvikle et nytt produkt på kontoret i Asker, Norge. Varner har i 20 år jobbet med å oppnå ansvarlig produksjon i alle ledd av leverandørkjeden. Foto: Varner

 

Vi har et samfunnsansvar

Bik Bok har i dag kontorer i Asker i Norge, hvor alt av design og konseptutvikling skjer. Som en del av Varner, får Bik Bok tilgang til ressurser og leverandører som allerede er undersøkt og godkjent av CSR-avdelingen.

CSR står for Corporate Social Responsibility, eller samfunnsansvar, på norsk. For å kunne jobbe med internasjonale leverandører, stiller Varner spesifikke krav til produksjonen. En samarbeidspartner må bli godkjent av CSR-avdelingen før en avtale inngås.

Vegard har ansvaret for å sette i gang tiltakene rundt risikoområdene knyttet til internasjonal klesproduksjon, blant annet sikring av gode arbeidsvilkår for fabrikkenes ansatte.

 

Les mer om leverandøroppfølgning og hvordan sikrer vi gode arbeidsvilkår på fabrikkene.

 

LEVERANDØR: Bik Bok og resten av Varners kjeder samarbeider med rundt 335 ulike leverandører. Four H Group i Chittagong i Bangladesh er en av dem. Foto: Farzana Afroz, Mercandiser i Varner, Bangladesh.

 

Handel med land i utvikling

Varner har totalt 335 leverandører i 13 land utenfor Norden, med hovedproduksjon på 140 fabrikker i Kina, India, Bangladesh og Tyrkia. Leverandører spesialiserer seg på ulike produktkategorier, slik at Bik Bok kan finne den beste produsenten for et spesifikt plagg.

– Det å jobbe med internasjonal handel med et land i utvikling er grunnleggende bra for landet, så lenge det gjøres på en ansvarlig måte der vi bidrar til økonomisk utvikling, faste og trygge arbeidsplasser og sikkerhet, forklarer Vegard.

– Dette krever at vi investerer i ressurser og mennesker som følger opp produksjonen. Vårt mål i Varner er at når vi jobber med en produsent, skal den leverandøren styrkes på områder som omhandler arbeidsvilkår og arbeidsrettigheter. Vi kan ikke jobbe i, for eksempel Bangladesh, uten å gjøre noe som helst. Det kreves investeringer fra flere hold, legger CSR-eksperten til.

INSPEKSJON PÅ FABRIKK: Varners ansatte besøker samarbeidsfabrikkene jevnlig. Foran fra venstre; Kursun Kara, Varner Senior CSR Specialist, Tyrkia og Murat Akcay, Varner CSR Team Leader Tyrkia. Foto: Varner

 

Egne kontorer i produksjonslandene

Etter at Varner etablerte sine etiske retningslinjer i 2003, har det foregått en opptrapping i arbeidet med samfunnsansvar og kravene til ansvarlige arbeidsvilkår for Bik Boks leverandører.

Mellom 2002 og 2014 etablerte Varner egne produksjonskontorer i de største produksjonslandene, India, Tyrkia, Bangladesh og Kina. Kontinuerlig tilstedeværelse og lokal kunnskap om samfunnet, markedene og språket er helt nødvendig for å følge opp produksjonen på en ansvarlig måte. Lokale Varneransatte er ute og jobber med produksjonen på daglig basis, i tillegg følger kontorene opp leverandørene i Europa, Pakistan og Sør Øst Asia.

– Vi har i dag lokale kontorer med 100 dedikerte Varner-ansatte som jobber med samfunnsansvar og arbeidsvilkår, fordelt på markedene hvor leverandørene har sine fabrikker. Funksjoner som jobber med klima, miljø, produksjonssikkerhet og holdbare, bærekraftige produkter, er også på plass ved de lokale kontorene.

Alle produkter i Bik Boks nettbutikk er merket med hvilken fabrikk som har produsert produktet. Se alle første- og andreleddsfabrikker Varner samarbeider med på The Open Apparel Registry.

Se også et kart her: Open Apparel Registry

 

Ønsker du å lese mer om hvordan Varner jobber med klesproduksjon, miljø og bærekraft? I Varner Sustainability Report 2023, Varner Sustainability Report 2022, Varner Sustainability Report 2021 og Varner Sustainability Report 2020 finner du alt du trenger å vite og enda litt til.

Har du andre spørsmål om hvordan vi jobber med bærekraft, kan du også sende en mail direkte til [email protected].