Hvordan sikrer Bik Bok kvinners rettigheter i tekstilbransjen?

 

Bik Bok er en del av det familieeide norske selskapet Varner. Ved å jobbe med krav og forventninger innen risikoområder knyttet til diskriminering og kvinners rettigheter, ønsker Varner å bidra til god utvikling. Slik kan produksjon og handel drives på en ansvarlig måte – også for kvinner.

– Utgangspunktet for kvinners rettigheter i landende vi produserer klær i varierer, fordi det kulturelle utgangspunktet og utviklingen når det kommer til likestilling av kjønn er ulik, forteller Vegard Neverlien, Global CSR manager i Varner.

 

Han har samfunnsansvar og kvinners rettigheter i Varners produksjonsland blant sine arbeidsområder. Varner arbeider for å adressere risikoområdene og forebygge diskriminering i markedene vi jobber med, i samarbeid med utvalgte samarbeidspartnere og organisasjoner.

 

FØLGES OPP: Varner har fokus på å følge opp kvinner på fabrikkene, med spesielle tiltak i Bangladesh. Foto: Katrine Karlsen, Etisk Handel Norge.

 

Like rettigheter

Varner jobber i dag med markeder hvor det finnes forbedringsområder, og det er derfor viktig å skjønne hvilke utfordringer som er reelle. Like rettigheter for kvinner er et stort fokusområde:

– I Varners retningslinjer legges det til grunn å ikke behandle noen ulikt på arbeidsplassen på bakgrunn av kjønn, religion og etnisitet, forteller Vegard og fortsetter:

– Med ulike kulturelle utgangspunkt er det viktig å kjenne godt til hvilken kontekst vi jobber innenfor, og ikke bare starte et program som kanskje ikke kommer til å fungere.

 

SAMARBEIDSFABRIKK: Fabrikken Yunusco Group i Bangladesh spesialiserer seg på undertøy og har mange kvinnelige ansatte. Foto: Jibon Mridha, CSR Specialist i Varner, Bangladesh. 

 

Konkrete tiltak for likestilling

For kvinner i tekstilindustrien er det en risiko for, blant annet, seksuell trakassering og vold, lavere stillinger, lavere lønn og kortere kontrakter. Varner samarbeider derfor med ulike organisasjoner som jobber for kvinner i tekstilindustrien, blant annet Social Awareness and Voluntary Education (SAVE) i India, ILO i Tyrkia og Joint Ethical Trading Initiative (JETI) i Bangladesh. 

– Bangladesh, Tyrkia og Sør-India er blant de landene hvor vi har sett et større behov for konkrete tiltak når det kommer til likestilling på arbeidsplassen. I disse landene jobber det mange kvinner på fabrikkene, og det finnes barrierer for kvinners utvikling i arbeidslivet, forteller Vegard og fortsetter:

– Kvinners muligheter til å stige i gradene kan være begrenset, og deres kjønnsspesifikke behov blir ikke nødvendigvis blitt hensyntatt. Når vi oppdager disse barrierene i fabrikkene ønsker vi å bidra til en positiv utvikling og endring, sammen med våre samarbeidsorganisasjoner.

 

 

TILTAK OG OPPFØLGING: I samarbeid med organisasjoner jobber Varner for å forebygge diskriminering og utnytting av kvinner i industrien. Tyrkia er blant de spesielt utsatte markedene, som krever tilpassede tiltak.  Foto: Chessa Nilsen, Global Production Manager, Varner

 I Tyrkia samarbeider Varner med organisasjoner for å gjøre et bevisstgjøringsprogram for ansatte og ledelse på fabrikkene tilgjengelig.

– Det har vært en forskjell mellom kvinner og menn når det kommer til arbeidsvilkår i Tyrkia, noe vi prøver å sette fokus på ved å holde kurs om kjønnsbasert vold, diskriminering, lønn, arbeidsvilkår og alles rett og adgang til en karrierevei, forteller Vegard. 

 

Risikoområdene for kvinnelige arbeidere i spinnerisektoren

Når vi ser at det er en større risiko knyttet til diskriminering vil vi nødvendigvis ikke gå i sekvens nedover i leverandørkjeden, men heller gå direkte til leddet hvor risikoen kan oppstå. I Sør-India, et område hvor unge kvinner ofte har blitt utsatt for uverdige arbeidsvilkår i spinnerisektoren, har Varner derfor gått inn for å kontinuerlig arbeide med forebygging og opplæring innen risikoområdene.

– Spinnerisektoren ligger tre ledd ned i leverandørkjeden, et område Varner kontinuerlig jobber for å nå dypere inn til. Vi går direkte til dette leddet i leverandørkjeden og legger vekt på utfordringene der, sier Vegard og fortsetter:

– Utfordringene her har vært knyttet til utnyttelse av kvinner på arbeidsplasser, blant annet grunnet den kulturelle viktigheten av et giftemål. Den tradisjonelle medgiften må jenter  ofte bidra til å tjene opp selv, og de blir derfor tatt ut av skoler for tidlig og sendt til en fabrikk for å jobbe.

Arbeid utført av jenter under minstealder er noe Varner ikke tillater, og et program for å forhindre dette ble startet for flere år siden, i samarbeid med Varner, organisasjonen SAVE og to britiske selskaper – Next og The Very Group.

Les mer om hvordan vi sikrer gode arbeidsvilkår på fabrikkene.

 

 

Skoler finansiert av Bik Bok

I 2011 startet Bik Bok et samarbeid med Plan International, med støtte til deres globale initiativ «Because I am a girl», for å få slutt på kjønnsdiskriminering, fremme jenters rettigheter og løfte millioner av jenter – og alle rundt dem – ut av fattigdom.

I 2014 lanserte Bik Bok så sitt eget initiativ, «Girls right to Education», et initiativ i samarbeid med Plan International, for å ta tak i barrierene som hindrer jenter i å fullføre en utdanning. Skoleprosjektet gikk over tre sammenhengende år i Vietnam fra 2014, og senere over tre år i Bangladesh fra 2018. Ved disse initiativene ble det blant annet samlet inn 3 millioner kroner som gikk til å forbedre livene til nesten 1200 barn.

 

Les mer om prosjektene i samarbeid med Plan International.

 

Ønsker du å lese mer om hvordan Varner jobber med klesproduksjon, miljø og bærekraft? I Varner Sustainability Report 2023, Varner Sustainability Report 2022, Varner Sustainability Report 2021 og Varner Sustainability Report 2020 finner du alt du trenger å vite og enda litt til.

Har du andre spørsmål om hvordan vi jobber med bærekraft, kan du også sende en mail direkte til [email protected].