Hur säkerställer Bik Bok kvinnors rättigheter i textilindustrin?

 

Bik Bok är en del av det familjeägda norska företaget Varner. Genom att arbeta med krav och förväntningar inom riskområden för diskriminering och kvinnors rättigheter vill Varner bidra till en god utveckling. På så sätt kan produktion och handel drivas på ett ansvarsfullt sätt – även för kvinnor.

– Utgångspunkten för kvinnors rättigheter i de länder där vi producerar kläder varierar, eftersom kulturella förhållanden och utvecklingen när det gäller jämställdhet är olika, säger Vegard Neverlien, Global CSR Manager på Varner.

Hans arbetsområde är bland annat samhällsansvar och kvinnors rättigheter i Varners produktionslandskap. Varner arbetar med att ta itu med riskområdena och förebygga diskriminering på de marknader där vi är aktiva. Arbetet utförs i samarbete med utvalda partners och organisationer.

 

FÖLJS UPP: Varner fokuserar på att följa upp kvinnor i fabrikerna, och har infört särskilda åtgärder i Bangladesh. Bild: Katrine Karlsen, Etisk Handel Norge.

 

Jämställdhet

Idag arbetar Varner med marknader där det finns flera olika förbättringsområden. Det är därför viktigt att förstå vilka utmaningar som är de centrala. Jämställdhet för kvinnor är ett viktigt fokusområde:

– Varners riktlinjer är att inte behandla någon annorlunda på arbetsplatsen på grund av kön, religion och etnicitet, säger Vegard och fortsätter:

– Med olika kulturella utgångspunkter är det viktigt att förstå sammanhanget vi arbetar i, och inte bara starta ett program som kanske inte fungerar.

 

SAMARBETSFABRIK: Yunusco Groups fabrik i Bangladesh är specialiserad på underkläder och har många kvinnliga anställda. Bild: Jibon Mridha, CSR Specialist i Varner, Bangladesh. 

 

Konkreta åtgärder för jämställdhet

För kvinnor i textilbranschen finns det bland annat risk för sexuella trakasserier och våld, lägre positioner, lägre löner och kortare anställningsavtal. Varner samarbetar därför med olika organisationer som arbetar för kvinnor inom textilindustrin, bland annat Social Awareness and Voluntary Education (SAVE) i Indien, ILO i Turkiet och Joint Ethical Trading Initiative (JETI) i Bangladesh. 

– Bangladesh, Turkiet och Sydindien hör till de länder där vi har sett större behov av konkreta åtgärder gällande jämställdhet på arbetsplatsen. I de här länderna arbetar många kvinnor i fabrikerna, men det finns barriärer för kvinnornas utveckling på arbetsplatsen, säger Vegard och fortsätter:

– Kvinnors möjligheter att stiga i graderna kan vara begränsade, och deras könsspecifika behov beaktas inte nödvändigtvis. När vi upptäcker dessa barriärer i fabrikerna vill vi bidra till en positiv utveckling och förändring, i samarbete med våra partnerorganisationer.

 

 

ÅTGÄRDER OCH UPPFÖLJNING: Varner samarbetar med organisationer för att förhindra diskriminering och exploatering av kvinnor i industrin. Turkiet är en särskilt sårbar marknad som kräver anpassningsåtgärder.  Bild: Chessa Nilsen, Global Production Manager, Varner

 I Turkiet samarbetar Varner med organisationer för att göra ett medvetenhetsprogram för de anställda och ledningen på fabrikerna.

– Det har varit skillnad på kvinnors och mäns arbetsvillkor i Turkiet. Vi försöker sätta fokus på det genom att hålla kurser om könsrelaterat våld, diskriminering, löner, arbetsvillkor och allas rätt och tillgång till en karriärväg, säger Vegard. 

 

Riskområdena för kvinnliga arbetstagare inom spinnerisektorn

När vi ser att det finns en större risk för diskriminering går vi inte nödvändigtvis igenom alla nivåer nedåt i leverantörskedjan, utan snarare går vi direkt till den nivå där risken kan uppstå. I Sydindien har unga kvinnor ofta utsatts för ovärdiga arbetsförhållanden inom spinnerisektorn. Varner har därför åtagit sig att kontinuerligt arbeta förebyggande och med utbildning inom riskområdena.

– Spinnerisektorn är tre nivåer nedåt i försörjningskedjan och är ett område Varner kontinuerligt strävar efter att kunna påverka mer. Vi går direkt till den här nivån i leverantörskedjan och fokuserar på de utmaningar som finns där, säger Vegard och fortsätter:

– Utmaningarna har handlat om exploatering av kvinnor på arbetsplatser, delvis på grund av äktenskapets kulturella betydelse. Den traditionella hemgiften måste flickorna ofta hjälpa till att tjäna in själva, och de tas därför ut ur skolorna för tidigt och skickas till en fabrik för att arbeta.

Flickor under minimiåldern får inte arbeta för Varner. Ett samarbetsprogram för att förhindra detta startades för flera år sedan av Varner, organisationen SAVE och två brittiska företag – Next och The Very Group.

Läs mer om hur vi säkerställer goda arbetsförhållanden på fabrikerna.

 

 

Skolor finansierade av Bik Bok

2011 påbörjade Bik Bok ett samarbete med Plan International. Bik Bok stödjer deras globala initiativ ”Because I am a girl”, som syftar till att stoppa könsdiskriminering, främja flickors rättigheter och lyfta miljontals flickor – och alla i deras omgivning – ut ur fattigdomen.

2014 lanserade Bik Bok ett eget initiativ, ”Girls right to Education”, i samarbete med Plan International, för att ta itu med de barriärer som hindrar flickor att slutföra en utbildning. Skolprojektet pågick i tre år i Vietnam från 2014, och därefter i över tre år i Bangladesh från 2018. Genom dessa initiativ samlades 3 miljoner norska kronor in, som gick till att förbättra livet för nästan 1 200 barn.

 

Läs mer om samarbetsprojekten med Plan International.

 

Vill du läsa mer om hur Varner arbetar med klädproduktion, miljö och hållbarhet? I Varner Sustainability Report 2022, Varner Sustainability Report 2021 och Varner Sustainability Report 2020 hittar du allt du behöver veta och lite till.

Har du andra frågor om hur vi arbetar med hållbarhet kan du även skicka ett e-postmeddelande direkt till [email protected].

Bottom of Form