Var produceras Bik Boks kläder?

 

Bik Boks produkter produceras i flera länder, men kläderna produceras för det mesta i Kina, Indien, Bangladesh och Turkiet.

Sedan 1991 ingår Bik Bok i det familjeägda företaget Varner, en av Skandinaviens största modekoncerner. Med hållbar utveckling i verksamhetens kärna tar Varner ansvar för klimat och miljö, människor och konsumenter. Varners Global CSR Manager, Vegard Neverlien, förklarar hur Bik Bok och resten av Varners klädkedjor arbetar med internationell klädproduktion.

– Varner har varit medlem i Etisk Handel Norge sedan 2003. Då fastställde vi våra etiska riktlinjer, som inkluderar användning av mer hållbara material, uppföljning av människorna i vår leverantörskedja och arbete mot en cirkulär affärsmodell, förklarar Vegard.

Arbetet med företagens samhällsansvar och hållbarhetsåtgärder startar långt innan Junior Designer i Bik Bok, Mathab Gargari, börjar utveckla en ny produkt på kontoret i Asker, Norge. Varner har arbetat i 20 år för att uppnå en ansvarsfull produktion i alla delar av leverantörskedjan. Bild: Varner

Vi har ett samhällsansvar

Bik Bok har idag kontor i Asker i Norge, där all design och konceptutveckling sker. Som en del av Varner får Bik Bok tillgång till resurser och leverantörer som redan har kontrollerats och godkänts av CSR-avdelningen.

CSR står för Corporate Social Responsibility, vilket på svenska kallas Företags samhällsansvar. För att kunna arbeta med internationella leverantörer ställer Varner specifika krav på produktionen. En partner måste godkännas av CSR-avdelningen innan ett avtal ingås.

Vegard ansvarar för att initiera åtgärder i riskområden relaterade till den internationella klädproduktionen, inklusive att säkerställa goda arbetsförhållanden för fabriksanställda.

 

Läs mer om leverantörsuppföljning och hur vi säkerställer goda arbetsvillkor på fabrikerna.

LEVERANTÖR: Bik Bok och resten av Varners kedjor samarbetar med cirka 335 olika leverantörer. Four H Group i Chittagong i Bangladesh är en av dem. Bild: Farzana Afroz, Mercandiser i Varner, Bangladesh.

 

Handel med utvecklingsländer

Varner har totalt 335 leverantörer i 13 länder utanför Norden. Huvudproduktionen sker på 140 fabriker i Kina, Indien, Bangladesh och Turkiet. Leverantörer är specialiserade på olika produktkategorier, så att Bik Bok kan hitta den bästa tillverkaren för ett specifikt plagg.

– Att arbeta med internationell handel med ett utvecklingsland är bra för landet så länge det sker på ett ansvarsfullt sätt där vi bidrar till ekonomisk utveckling, permanenta och säkra arbetsplatser och trygghet, förklarar Vegard.

– Detta kräver att vi satsar på resurser och människor som följer upp produktionen. Vårt mål på Varner är att när vi arbetar med en tillverkare ska den leverantören stärkas inom områden som rör arbetsvillkor och arbetsrätt. Vi kan inte arbeta i exempelvis Bangladesh utan att göra någonting. Det krävs investeringar från flera håll, tillägger CSR-experten.

FABRIKSINSPEKTION: Varners anställda besöker samarbetsfabrikerna regelbundet. Fram från vänster: Kursun Kara, Varner Senior CSR Specialist, Turkiet och Murat Akcay, Varner CSR Team Leader Turkiet. Bild: Varner

Egna kontor i produktionsländerna

Sedan Varner fastställde sina etiska riktlinjer 2003 har arbetet med företagens samhällsansvar och kraven på ansvarsfulla arbetsvillkor för Bik Boks leverantörer trappats upp.

Mellan 2002 och 2014 etablerade Varner egna produktionskontor i de största produktionsländerna, Indien, Turkiet, Bangladesh och Kina. Kontinuerlig närvaro och lokal kännedom om samhälle, marknader och språk är avgörande för att följa upp produktionen på ett ansvarsfullt sätt. Lokala Varner-anställda är ute och arbetar med produktionen dagligen, utöver att de följer upp leverantörer i Europa, Pakistan och Sydostasien.

– Vi har idag lokala kontor fördelade på de marknader där leverantörerna har sina fabriker. På dessa kontor arbetar 100 engagerade Varner-medarbetare med samhällsansvar och arbetsvillkor. Funktioner som arbetar med klimat, miljö, produktionssäkerhet och hållbara produkter finns också på plats på de lokala kontoren.

Alla produkter i Bik Boks webbutik är märkta med den fabrik som har producerat produkten. Se alla första- och andrahandsfabriker Varner samarbetar med på The Open Apparel Registry.

Se även en karta här: Open Apparel Registry

 

Vill du läsa mer om hur Varner arbetar med klädproduktion, miljö och hållbarhet? I Varner Sustainability Report 2022, Varner Sustainability Report 2021 och Varner Sustainability Report 2020 hittar du allt du behöver veta och lite till.

Har du andra frågor om hur vi arbetar med hållbarhet kan du även skicka ett e-postmeddelande direkt till [email protected].