Brukervilkår

Nettsiden og dennes vilkår
Denne nettside eies og drives av Bik Bok AS. Bik Bok AS er en del av Varnerkonsernet.

Disse vilkår («Brukervilkårene») gjelder for din bruk av nettsiden. Gjennom å besøke og bruke nettsiden, er du bundet av de til enhver tid gjeldende vilkår for nettsiden.
For brukere som registrerer en brukerkonto gjelder spesielle vilkår for dette, se eget kapittel.

Varner AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger knyttet til brukerkontoer og nyhetsbrev

Endring av nettside og brukervilkår
For å forbedre nettsiden vil vi kunne komme til å gjøre endringer.

Vi forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å gjøre forbedringer, forandringer, tillegg eller fjerning av informasjon på nettsiden som vi anser nødvendig. Dette gjelder også endringer i Brukervilkårene. De til enhver tid gjeldende Brukervilkår vil være publisert på våre nettsider. Ved å fortsette å bruke nettsiden etter at slike endringer har blitt publisert, aksepterer du endringene

Brukerkonto
Som bruker av bikbok.com kan du opprette en brukerkonto slik at din kontaktinformasjon kan tas frem igjen ved en senere anledning for å forenkle din bestillingsprosess, se oversikt over dine ordre, samt få produktanbefalinger.

For ytterligere informasjon om hvordan personopplysninger håndteres, se vår Personvernerklæring.

Immaterielle rettigheter
Alt innhold på nettsiden eies, om ikke annet angis, av Bik Bok AS.

Nettsidens innhold er beskyttet av opphavsrettslige, varemerkerettslige og andre immateriellrettslige bestemmelser. Brukere gis ikke ved noe tilfelle rett til å bruke nettsidens innhold på annen måte enn i henhold til Brukervilkårene.
Når ikke noe annet angis krever gjengivelse, publisering, bearbeidelse, overføring, lagring eller annen anvendelse av varemerker, logotype eller annet innholdet på nettsiden, forutgående skriftlige godkjennelse fra Bik Bok AS eller andre berørte rettighetsinnehaveres forutgående skriftlige samtykke. Unntak gjøres for utskrift for personlig bruk.

Hyperlinker
Bikbok.com kan inneholde hyperlinker til nettsider som eies og er levert av tredjemann. Din bruk av slike linker innebærer at du forlater bikbok.com

Vi råder ikke i noe tilfelle over utformingen av, eller kan påvirke innholdet på, nettsider som er levert av tredjemenn. At vi tilbyr slike linker innebærer ikke at vi stiller oss bak eller har ansvar for informasjonen, produktet eller tjeneste som tilbys via hyperlinken.

Vi anbefaler deg å lese de vilkår og betingelser som gjelder for ditt bruk av slike nettsider. Bruk av sider tilhørende tredjemenn skjer utelukkende på brukerens risiko.

Ansvarsbegrensning

Det gis ingen garantier vedrørende nettsidens funksjon eller tilgjengelighet, heller ikke at den informasjon som er tilgjengelig på nettsiden er korrekt eller fullstendig. Dette gjelder informasjon om produkter, tjenester og tilbud, samt annen informasjon som oppgitt på nettsiden.

Vi har verken ansvar for direkte eller indirekte skader forårsaket av nettstedets utnyttelse, eller informasjon på nettstedet, i den utstrekning slik ansvar ikke følger av ufravikelig lovgivning.