Videoovervåkning i butikk

GDPR dokumentasjon ved Kamera/CCTV overvåking:

Hvem er ansvarlig for kamera/ CCTV lagret informasjon.
BIK BOK AS Organisasjons nr: 981 930 010
Mail: [email protected]

Formålet med overvåkningen
1. Forebygge, hindre og dokumentere kriminelle handlinger.
2. Dette i forbindelse med trusler, vold, ran, tyverier, hærverk, avdekke kriminelle handlinger samt ivareta liv og helse.
3. Dokumentasjonen kan kreves innhentet av politiet i fm. etterforskning av kriminelle handlinger.
Butikker som har installert kamera overvåkning, anses å være spesielt utsatt for Tyverier eller trusler. Kamera dekningsgrader er lagret lokalt i butikken.
Separat informasjon pr kameer finnes lokalt i respektive butikker og kan fås via henvendelse til nedenfor stående opplysninger.
video opptak lagres lokalt i 7 dager. Etter 7 dager slettes, og overskrives alle opptak automatisk.

• Opptak som innhentes av politiet, lagres av politiet så lenge etterforskningen pågår. Det er da politiet som har ansvar for dokumentasjonen.

Hvem har tilgang til opptakene?
Informasjonen lagras lokalt i respektive butikker.
Sikkerhetsavdelingen for Varner Retail A/S har tilgang til lagret informasjon og materialet, om en hendelse skulle oppstå.

Den registrertes rettigheter
Den registrerte har rett på å vite om informasjon angående den registrerte finns lagret hos Varner AS, Den registrerte har rett til å bli slettet fra den lagrede informasjonen.
For å gjøre dette må det overleveres tilstrekkelige opplysninger angående tid og sted der den registrerte tror at registreringen skal ha funnet sted.

Eventuelle spørsmål kan rettes til: [email protected]
Eller til BIK BOK A/S
Att: GDPR
Nesøyveien 4
1376 Billingstad
NORGE

For nærmere opplysninger vedrørende videoovervåkning:
Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum
0105 Oslo
Datatilsynet.no